Euzu-billahi mineš-šejtanir-radžim Bismil-lahir-rahmanir-rahim Elhamdulillahi rabbi-l- alemin, ves salatu ves selamu ala sejjidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi edžmein. Hvala Allahu Uzvišenom, Gospodaru i Vladaru svih svjetova, neka su Allahovi…