ured@muftijstvotz.ba
30. maj 2020.

Autor:

Teme

Najbolji ‘itikaf 

Ibn ‘Abbas (r.a.) pripovijeda kako je jedne prilike, dok je on bio u i'tikafu u Džamiji Allahovoga Poslanika (s.a.v.s.), došao jedan čovjek, poselamio ga i sjeo. Ibn ‘Abbas mu je…