U nedjelju 15. novembra 2020. godine polaznici mekteba u džematu Moluhe, na čelu sa muallimom Memsudin-ef. Gobeljićem, realizovali su ekološku akciju.

Ovom prilikom zasađeno je 30 patuljastih sadnica koje će dodatno uljepšati i ozeleniti harem ove tuzlasnke džamije.

Učenici su zajedno sa muallimom dali doprinos u sadnji sadnica, ujedno stičući nove vještine i učeći lekciju kojom nas islama uči da je briga o ekologiji i životonoj sredini bitna jer ista ima uticaja na čovjeka i njegovo zdravlje.