U srijedu 8. avgusta u Sarajevu je svečano potpisan Protokol o primopredaji gradilišta, odnosno početku radova na realizaciji projekta restauracije Behram-begove džamije u Tuzli, restauracije Ferhad-begove džamije u Tešnju i dovršetku radova na ponovnoj izgradnji Kizlar-agine džamije u Mrkonjić-Gradu.
Sredstva za obnovu džamija u vrijednosti 4,5 miliona KM osigurala je Vakufska direkcija IZ u BiH putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske. Sve tri džamije su nacionalni spomenici BiH.

Potpisnici protokola su predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske, Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH, izvođača radova i medžlisa Islamske zajednice Tuzla, Tešanj i Mrkonjić-Grad.

U ime Medžlisa Islamske zajednice Tuzla Protokol je potpisao predsjednik IO ovog medžlisa Hasan-ef. Spahić.