U ime Allaha, Gospodara naših života i naših sudbina, našeg znanja i postupanja. Selam neka je na Muhammeda, a.s., časnog izaslanika Njegova, velikog i zadnjeg donosioca Njegove vjere. Molimo Ga…