muftijstvo.tuzlansko@islamskazajednica.ba
24. maj 2024.

Medžlis Islamske zajednice Banovići

Medžlis Islamske zajednice Banovići

Glavni imam: Sead-ef. Mrahorović
Adresa: Ulica 7. novembra br. 4, 75290 Banovići
Tel.: 035 876 063 Fax: 035 876 063

Medžlis Islamske zajednice Bratunac

Medžlis Islamske zajednice Bratunac

Glavni imam: Elvir-ef. Hodžić
Adresa: Drinska bb, 75420 Bratunac
Tel.: 056 411 308 Fax: 056 411 308

Medžlis Islamske zajednice Brčko

Medžlis Islamske zajednice Brčko

Glavni imam: Mustafa-ef. Gobeljić
Adresa: Kučukalića br.4, 76120 Brčko
Tel.: ‎049-214-195 fax.‎049-215-411

Medžlis Islamske zajednice Gornja Tuzla

Medžlis Islamske zajednice Gornja Tuzla

Glavni imam: Salih-ef. Jusić
Adresa: Trg oslobođenja br. 4, 75208 Gornja Tuzla
Tel.: 035 390 762 Fax: 035 390 762

Medžlis Islamske zajednice Gradačac

Medžlis Islamske zajednice Gradačac

Glavni imam: Nusret-ef. Kujraković
Adresa: Huseina-kapetana Gradaščevića bb, 75250 Gradačac
Tel.: 035 817 480 Fax: 035 817 480

Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Glavni imam: Muharem-ef. Mešanović
Adresa: Trg šehida bb, 75260 Kalesija
Tel.: 035 631 132 Fax: 035 631 990

Medžlis Islamske zajednice Modriča

Medžlis Islamske zajednice Modriča

Glavni imam: Redžo-ef. Mehanović
Adresa: Ul. Kninska 22, 74480 Modriča
Tel.: 053 812 455 Fax: 053 812 455

Medžlis Islamske zajednice Orašje

Medžlis Islamske zajednice Orašje

Glavni imam: Redžo-ef. Sivić
Adresa: Deseta ulica br. 1, 76270 Orašje
Tel.: 031 713 736 Fax: 031 713 736

Medžlis Islamske zajednice Srebrenica

Medžlis Islamske zajednice Srebrenica

Medžlis Islamske zajednice Srebrenica
Glavni imam: Damir-ef. Peštalić
Adresa: 75430 Srebrenica
Tel.: 056 440 391 Fax: 056 440 391

Medžlis Islamske zajednice Teočak

Medžlis Islamske zajednice Teočak

Glavni imam: Muhamed-ef. Rizvić
Adresa: 75414 Srebrenik
Tel.: 035 755 114 Fax: 035 755 114

Medžlis Islamske zajednice Vlasenica

Medžlis Islamske zajednice Vlasenica

Glavni imam: Nurdin-ef. Grahić
Adresa: Svetosavska bb, 75440 Vlasenica
Tel.: 056 733 361 Fax: 056 733 361

Medžlis Islamske zajednice Živinice

Medžlis Islamske zajednice Živinice

Glavni imam: Sedin-ef. Karić
Adresa: Ulica Oslobođenja bb, 75270 Živinice
Tel.: 035 740 431 Fax: 035 740 430

Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Medžlis Islamske zajednice Bijeljina

Glavni imam: Samir-ef. Camić
Adresa: Ul. Patrijarha Pavla broj 6. 76300 Bijeljina
Tel.: 055 226-250, 226-251 Fax: 055 226-252

Medžlis Islamske zajednice Bosanski Šamac

Medžlis Islamske zajednice Bosanski Šamac

Glavni imam: Safet-ef. Karahmetović
Adresa: Ul. Nikole Tesle bb, 76230 Bosanski Šamac
Tel.: 054 611 946 Fax: 054 611 946

Medžlis Islamske zajednice Čelić

Medžlis Islamske zajednice Čelić

Glavni imam: Džemal-ef. Šadić
Adresa: 75245 Čelić
Tel.: 035 660 094 Fax: 035 660 094

Medžlis Islamske zajednice Gračanica

Medžlis Islamske zajednice Gračanica

Glavni imam: Smajo-ef. Mustafić
Adresa: Mehmeda Vehbi-ef. Šemsekadića, 75320 Gračanica
Tel.: 035 703 850 Fax: 035 702 778

Medžlis Islamske zajednice Janja

Medžlis Islamske zajednice Janja

Glavni imam: Omer-ef. Camić
Adresa: Karađorđeva br. 142, 76316 Janja
Tel.: 055 545 226 Fax: 055 545 226

Medžlis Islamske zajednice Kladanj

Medžlis Islamske zajednice Kladanj

Glavni imam: Asim-ef. Esmić
Adresa: Srmač bb, 75280 Kladanj
Tel.: 035 621 835 Fax: 035 621 835

Medžlis Islamske zajednice Odžak

Medžlis Islamske zajednice Odžak

Medžlis Islamske zajednice Odžak
Glavni imam: Safet-ef. Karahmetović
Adresa: Trg 1, 76290 Odžak
Tel.: 031 761 053 Fax: 031 761 053

Medžlis Islamske zajednice Puračić

Medžlis Islamske zajednice Puračić

Glavni imam: Zijad-ef. Vehabović
Adresa: Albina Herljevića br. 14, 75300 Lukavac
Tel.: 035 555 300 Fax: 035 555 300

Medžlis Islamske zajednice Srebrenik

Medžlis Islamske zajednice Srebrenik

Glavni imam: Refik-ef. Hodžić
Adresa: Ul. 29. novembar br. 49, 75350 Srebrenik
Tel.: 035 645 804 Fax: 035 645 804

Medžlis Islamske zajednice Tuzla

Medžlis Islamske zajednice Tuzla

Glavni imam: hfz. Ahmed-ef. Huskanović
Adresa: Turalibegova 25A, 75000 Tuzla
Tel.: 035 252 568 Fax: 035 276 509

Medžlis Islamske zajednice Zvornik

Medžlis Islamske zajednice Zvornik

Glavni imam: hfz. Izet-ef. Salkanović
Adresa: Sv. Save bb, 75400 Zvornik
Tel.: 056 214 340 Fax: 056 214 603