Medžlis BANOVIĆI
Broj džemata 14
Broj džamija 15
Broj mekteba 29
Drugi vakufski objekti 9
Broj imama 14
Glavni imam Sead-ef. Mrahorović
Predsjednik Izvršnog odbora Muharem Rahmanović
Džemati
 1. IC  Banovići
 2. Banovići
 3. Repnik
 4. Brezovača
 5. Omazići
 6. Grivice
 7. Podgorje
 8. Banovići Selo
 9. Pribitkovići
 10. Seona
 11. Treštenica
 12. Tulovići – Brigići
 13. Tulovići
 14. Mrdići
O medžlisu Medžlis Islamske zajednice Banovići, odnosno tadašnji Odbor Islamske zajednice Banovići, osnovan je 1982.g. Do tada polovina teritorije općine Banovići pripadala je Odboru IZ-e Puračić-Lukavac, a druga polovina Odboru IZ-e Živinice.
Zbog narastanje potrebe i novonastalih prilika osjetila se potreba da i u Banovićima postoji organizovana Islamaska zajednica. Uz veliki napor i trud, ali i hrabrost, jer su tadašnje komunističke vlasti ometale nastajanje takve zajednice u Banovićima, pod vodstvom tadašnjih  banovićkih imama, formira se Odbor IZ-e Banovići u prostorijama privatne kuće na Jezeru. Počeo je sa 7 džemata, bez džamije i džamata u gradu.