muftijstvo.tuzlansko@islamskazajednica.ba
18. jun 2024.

Institut za društvena i religijska istraživanja je naučnoistraživačka ustanova koja se bavi naučnoistraživačkim radom.
Djelatnost Instituta obuhvata:
• Istraživanje kulturne i religijske tradicije, uloge religije u vremenu modernizacije, sekularizacije i tranzicije, proučavanje odnosa religije i savremene kulture, odnosa religije prema određenim društvenim grupama, te istraživanja sadržajnosti bosanskohercegovačkog društva.
• Naučnoistraživački rad u Institutu podrazumijeva kreativni rad, čiji rezultat doprinosi otkrivanju novih znanja i korištenju postojećih znanja u oblasti religije, kulture, tradicije, interkulturalnih i interreligijskih odnosa u bosanskohercegovačkom društvu, ali i izvan Bosne i Hercegovine.
• Naučnoistraživačkim radom bit će obuhvaćeni različiti društveni fenomeni koji su u opusu istraživanja društvenih i humanističkih znanosti, a koji imaju izniman značaj u oblasti religije i društvene stvarnosti.
• Poseban akcenat u istraživačkim aktivnostima Instituta bit će stavljen na bitne karakteristike bosanskohercegovačkog društva, kao što su suživot, tolerancija među pripadnicima različitih religijskih, kulturnih i nacionalnih zajednica u povijesnim razdobljima Bosne i Hercegovine, kao i u savremenom dobu.
• Pored osnovne, Institut se može baviti izdavačkom i drugim djelatnostima koje su u vezi s osnovnom djelatnošću.
• Osnov za organiziranje naučnog i stručnog rada Instituta čine potrebe Islamske zajednice i javni konkursi za naučnoistraživačke projekte.

Direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja je dr. Šefko Sulejmanović.
Sjedište Instituta je u Tuzli, ul. Solni trg broj 6.

Telefon: +387 35 296 484

E-mail: info@instz.ba

www.instz.ba