muftijstvo.tuzlansko@islamskazajednica.ba
24. apr 2024.

Muftijstvo tuzlansko

Muftijstvo je upravni organ na području muftiluka za vjerske, obrazovne, ekonomske, finansijske, administrativne, pravne i druge poslove.

Muftijstvo kao upravni organ se sastoji od muftije i rukovodilaca službi muftijstva.

Muftijstvom rukovodi i predsjedava muftija.

Muftijstvo kao upravni organ ima službe, na čijem čelu se nalaze rukovodioci službi.

Muftijstvo tuzlansko ima sljedeće službe:

  • Služba za vjerske poslove i obrazovanje
  • Služba za pravne i administrativne poslove
  • Služba za finansijske i ekonomske poslove.

Muftijstvo kao upravni organ ima Savjet za vjerska pitanja sastavljen od svih glavnih imama i rukovodilaca ustanova Islamske zajednice sa područja muftiluka i Savjet za administrativna pitanja sastavljen od predsjednika medžlisa sa područja muftiluka.

 

Mensur Husić

Mensur Husić

rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje

Mjesto i datum rođenja:
Tuzla, 23. 11. 1977. godine
Obrazovanje:
1997. – Behram-begova medresa u Tuzli
2002. – Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
2011. – Magisterij, Fakultet političkih nauka u Sarajevu
2015. – Doktorat, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Radni angažman:
2001 – 2003. – prof. odgajatelj u Behram-begovoj medresi
2003 – 2013. – Profesor akaida u Behram-begovoj medresi
2013 – 2020. – Pomoćnik direktora za nastavu u Behram-begovoj medresi, profesor akaida
2021 – … – Rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog
Bračno stanje:
Oženjen i otac dvoje djece

Dženan Rahmanović

Dženan Rahmanović

rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove
Mjesto i datum rođenja:
Banovići, 21. 3. 1980. godine
Obrazovanje:
1999. – Behram-begova medresa u Tuzli
2005. – Pravni fakultet u Sarajevu
2015. – Magisterij, Pravni fakultet u Sarajevu
Radni angažman:
2005 – 2010. – Pravnik u Medžlisu Islamske zajednice Tuzla
2010 – 2022. – Sekretar u Medžlisu Islamske zajednice Tuzla
2023 –          – Rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove Muftijstva tuzlanskog
Bračno stanje:
Oženjen i otac troje djece
Samir Buljubašić

Samir Buljubašić

rukovodilac Službe za finansijske i ekonomske poslove

Mjesto i datum rođenja:
Tuzla, 4.7.1975. godine

Obrazovanje:
1999. – Ekonomski fakultet u Tuzli

Radni angažman:
2000. – 2021. – Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (glavni kontrolor obračuna i uplate doprinosa, interni kontrolor u Odjelu za računovodstvene poslove, interni revizor)

2021 – … rukovodilac Službe za finansijske i ekonomske poslove, Muftijstvo tuzlansko

Bračno stanje:
Oženjen i otac četvero djece

Muhamed Hasanspahić

Muhamed Hasanspahić

sekretar Muftijstva

Mjesto i datum rođenja:

Olovo, 1. februar 1981. godine

Obrazovanje:

1999. –Behram-begova medresa u Tuzli

2004. – Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Radni angažman:

2004-2005. – Odgajatelj, Behram-begova medresa u Tuzli

2005-2014. – Bibliotekar, Behram-begova medresa u Tuzli

2014-… – Sekretar, Muftijstvo tuzlansko

Bračni status:

Oženjen i otac troje djece

 

Saradnici:

  • Abdullah Kapo, koordinator Mreže mladih
  • Hasiba Saračević, koordinatorica odjela za brak i porodicu
  • Nedžad Vehabović, koordinator za saradnju sa nevladinim organizacijama
  • Mumin Mumić, koordinator za društvenu brigu