ured@muftijstvotz.ba
28. okt 2020.

Muftijstvo tuzlansko

Muftijstvo je upravni organ na području muftiluka za vjerske, obrazovne, ekonomske, finansijske, administrativne, pravne i druge poslove.

Muftijstvo kao upravni organ sastoji se od muftije i rukovodilaca službi muftijstva.

Muftijstvom rukovodi i predsjedava muftija.

Muftijstvo kao upravni organ ima službe, na čijem čelu se nalaze rukovodioci službi.

Muftijstvo tuzlansko ima sljedeće službe:

  1. Služba za vjerske poslove i obrazovanje
  2. Služba za pravne i administrativne poslove
  3. Služba za finansijske i ekonomske poslove.

Muftijstvo kao upravni organ ima Savjet za vjerska pitanja sastavljen od svih glavnih imama i rukovodilaca ustanova Islamske zajednice sa područja muftiluka i Savjet za administrativna pitanja sastavljen od predsjednika medžlisa sa područja muftiluka.

 

Dr. Sead Seljubac

Dr. Sead Seljubac

rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje
Mjesto i datum rođenja:
Tuzla, 27. april 1958. godine
Obrazovanje:
1977. – Gazi Husrev-begova Medresa u Sarajevu
1987. – Fakultet islamskih nauka – Sarajevo, Tema diplomskog rada: „Prevod, obrada i valorizacija djela Vjerovanje jednog muslimana autora Muhameda el-Gazalija“
2001. – Magisterij, Fakultet islamskih nauka – Sarajevo, Teza: “Semantička razina filološke metodologije u Allamekovoj Glosi na Širvanijev komentar sure El-Feth”
2008. – Doktorat, Fakultet islamskih nauka – Sarajevo, Teza: “Allamekova kritika El-Bejdavijeve metodologije tumačenja Kur’ana”
Radni angažman:
1980 – 1981. – prof. odgajatelj, Gazi Husrev-begova medresa, Sarajevo
1982 – 1993. – Glavni imam, Odbor Islamske zajednice Gornja Tuzla
1993 – 1997. – Profesor u Behram-begovoj medresi u Tuzli
1997 – 2013. – Pomoćnik direktora u Behram-begovoj medresi u Tuzli
2013 – 2018. – Pomoćnik muftije tuzlanskog
2018. –  …       – Rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje
Bračno stanje:
U braku sa surugom Muhibom i roditelji su troje djece.
Strani jezici:
Arapski (poznaje)
Engleski (prepoznaje)
Muamer Zukić

Muamer Zukić

rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove

Mjesto i datum rođenja:
Tuzla, 31. august 1981. godine

Obrazovanje:
2000. – Behram-begova medresa u Tuzli
2005. – Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
– Student postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu u Tuzli

Radni angažman:
2007. – 2018. – Pomoćnik muftije tuzlanskog

2018. – …       – Rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove

Bračni status:
Oženjen i otac dvoje djece.

Muhamed Bilajac

Muhamed Bilajac

rukovodilac Službe za finansijske i ekonomske poslove

Mjesto i datum rođenja:
Gradačac, 6.8.1957. godine
Obrazovanje:
1976. – Gimnazija u Gradačcu
1980. – Ekonomski fakultet u Sarajevu
Radni angažman:
1980. – 1990. – rukovodilac spoljno-trgovinskog i deviznog poslovanja i Sektora za razvoj i investicije u firmi „Razvitk“ u Gradačcu
1990. – 1994. generalni direktor firme „Razvitk“ u Gradačcu
1994. – 2000. ministar za odnovu, razvoj i poduzetništvo u Vladi Tuzlanskog kantona u dva mandata i savjetnik za ekonomsku politiku i finansije u kabinetu Predsjednika Vlade Tuzlanskog kantona
2001. – 2003. član Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te član Odbora za finansije i član Odbora za poljoprivredu.
2004. – … direktor firme „Ammar“ u Gradačcu.
Bračno stanje:
Oženjen i otac dvoje djece.

Muhamed Hasanspahić

Muhamed Hasanspahić

sekretar Muftijstva

Mjesto i datum rođenja:

Olovo, 1. februar 1981. godine

Obrazovanje:

1999. –Behram-begova medresa u Tuzli

2004. – Fakultet islamskih nauka u Sarajevu

Radni angažman:

2004-2005. – Odgajatelj, Behram-begova medresa u Tuzli

2005-2014. – Bibliotekar, Behram-begova medresa u Tuzli

2014-… – Sekretar, Muftijstvo tuzlansko

Bračni status:

Oženjen i otac troje djece

 

Saradnici:

  • Abdullah Kapo, koordinator za rad s mladima
  • Amina Đulović, stručni saradnik za medije
  • Hasiba Saračević, koordinatorica za brak, porodicu i ženski aktivizam
  • Mensur Husić, koordinator za saradnju sa nevladinim organizacijama
  • Mumin Mumić, koordinator za društvenu brigu