ured@muftijstvotz.ba
09. feb 2023.

Kategorija: Teme

Teme

Hasan Kaimija 

Piše: Dr. Šefko Sulejmanović Drugu polovinu XVII st. obilježila je pojava jedne od najmarkantnijih ličnosti u kulturi i tesavvufu Bosne i Hercegovine čija duhovno-intelektualna obzorja daleko nadilaze geografsko-povijesni okvir u kojem…

Teme

Bereket u redžebu 

Zahvaljujemo Rabbu na blagodatima. Zahvaljujemo Mu na prilici da u ovim časnim trenucima najodabranijeg dana, obavljajući džuma-namaz u berićetli mjesecu redžebu, obavljamo najvrednije djelo koje se u ovim trenucima može…

Teme

Kušlat: Džamija na stijeni 

Piše: dr. Šefko Sulejmanović Dvadesetak kilometara južno od Zvornika, iznad ušća rijeka Jadra i Drinjače, još i danas su vidljivi ruinirani ostaci srednjovjekovnog grada Kušlata i obnovljena džamija s drvenom…

Teme

On me liječi 

Piše: dr. Sead Seljubac  Bismillah, ve-l-hamdu lillah, ve selamun ala resulillah. U  suri Eš-Šu'ara’, 26. suri u Mushafu, u njenom 80. ajetu se kaže: On me, kad se razbolim, liječi,……