ured@muftijstvotz.ba
09. jun 2023.

Kategorija: Teme

Teme

Hasan Kaimija 

Piše: Dr. Šefko Sulejmanović Drugu polovinu XVII st. obilježila je pojava jedne od najmarkantnijih ličnosti u kulturi i tesavvufu Bosne i Hercegovine čija duhovno-intelektualna obzorja daleko nadilaze geografsko-povijesni okvir u kojem…

Teme

Mejdanska džamija u Tuzli 

  Prema dostupnim informacijama, džamiju je izgradio Dželali vaiz Mehmed efendija prije 1644. godine. U narodu je poznata i kao Vaiz Ali-efendijina džamija. Džamija se svojim arhitektonskim izrazom i položajem…

Teme

Džamija na Kušlatu, Zvornik 

Dvadesetak kilometara južno od Zvornika, iznad ušća rijeka Jadra i Drinjače, još i danas su vidljivi ruinirani ostaci srednjovjekovnog grada Kušlata i obnovljena džamija s drvenom munarom. Utvrđeni grad Kušlat…