ured@muftijstvotz.ba
30. sep 2023.

Kategorija: Teme

Teme

Džamija na Kušlatu, Zvornik 

Dvadesetak kilometara južno od Zvornika, iznad ušća rijeka Jadra i Drinjače, još i danas su vidljivi ruinirani ostaci srednjovjekovnog grada Kušlata i obnovljena džamija s drvenom munarom. Utvrđeni grad Kušlat…

Teme

Husejnija džamija u Gradačcu 

Gradačački kapetan Husein-beg Gradaščević, 1826. godine gradi ispod utvrde ka Čaršiji novu monumentalnu, potkupolnu džamiju. Zbog toga je ova džamija nazivana i Husejnija. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2004. godine…

Teme

Atik-savska džamija u Brčkom 

Savska – Atik džamija pripadala je tipu jednoprostornih džamija natkrivenih četvorovodnim krovom. Po nekim svojim karakteristikama, prvenstveno po koncepciji prostora i upotrebljenim građevinskim materijalima, vrlo je slična Atik džamiji u…