ured@muftijstvotz.ba
14. jun 2021.

Kategorija: Teme

Teme

Vjera, roditelji i djeca 

Oni prosvijetljeni i prosvijećeni stalnim približavanjem Allahu, dželle šanuhu, kažu da mi danas živimo u vremenu Nuha, alejhisselam. S tim što se nad nama nije nadvila poplava u vidu ogromnih…

Teme

Roditeljska dova 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Hvala Allahu, Uzvišenom Gospodaru, Onome Koji je najmilostiviji, Onome Koji najviše prašta. Neka je Božiji mir i Božiji blagoslov na našeg poslanika Muhammeda, njegovu porodicu…