U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Hvala Allahu, Uzvišenom Gospodaru, Onome Koji je najmilostiviji, Onome Koji najviše prašta. Neka je Božiji mir i Božiji blagoslov na našeg poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.

O Allahu, predajemo se Tebi. Shvatamo da je biti roditelj težak zadatak i Tebi se okrećemo, ponizno tražeći Tvoju pomoć. Molimo Te za Tvoju mudrost i uputu.

O Allahu, mi znamo da su naša djeca amanet od Tebe, da se o njima brinemo i odgajamo ih onako kako si Ti zadovoljan. Pomozi nam da to činimo na najbolji način! Nauči nas da ih volimo na način na koji bi Ti htio da volimo. Pomozi nam tamo gdje nam je potrebno da budemo popravljeni, poboljšani, odgojeni i učini nas cijelima! Pomozi nam da hodimo s pravednošću i integritetom tako da Ti uvijek budeš zadovoljan s nama. Dozvoli nam da budemo primjer bogobojaznosti svojoj djeci, sa svim komunikacijskim, poučavajućim i odgajateljskim osobinama koje su za to potrebne.

O Allahu, Ti znaš potrebe naše djece, pomozi nam i uputi nas da Ti činimo dove za našu djecu.

O Allahu, postavi ogradu sigurnosti oko naše djece, zaštiti njihova tijela, umove i emocije od svake vrste zla i štete.

O Allahu, molimo Te da ih zaštitiš od nesreća, bolesti, povreda i svake fizičke, mentalne ili emocionalne nevolje, zloupotrebe i zlostavljanja.

O Allahu, molimo Te da čuvaš našu djecu daleko od svake ovisnosti i poroka. Približi ih Sebi kako bi ih zaštitio od svakog zla i ružnog uticaja društva, bio on očit ili skriven.

O Allahu, podari im najbolje ljude za prijatelje, one koji će ih nadahnjivati da Te vole, čine Ti ibadet i budu Ti poslušni.

O Allahu, podari našoj djeci hidajet i srca koja će voljeti da Ti se pokoravaju. Svojim svjetlom osvijetli svaku tajnu ili skrivenu pobunu u njihovim srcima i uništi ih prije nego se tamo ukorijene.

O Allahu, odvrati ih od gordosti, sebičnosti, ljubomore, licemjerstva, zlobe i pohlepe i učini im grijehe odbojnima.

O Allahu, učini im istinu očitom u svakoj situaciji i ne dozvoli da budu zavedeni neistinom.

O Allahu, daruj našoj djeci sposobnost da donose jasne odluke i učini da ih uvijek privlači ono što je dobro, čisto, plemenito, istinito i pravedno. Uputi ih da prave izbore kojima si Ti zadovoljan.

O Allahu, pomozi im da iskuse slatkoću smjernog koračanja kroz život u poslušnosti i pokornosti Tebi.

O Allahu, podari im mudrost pažljivog biranja riječi i blagoslovi ih velikodušnim i brižnim duhom.

O Allahu, molimo Te da nikad ne skrenu s puta vjere i da im daš budućnost ispunjenu Tvojim najboljim obećanjima.

O Allahu, učini da budu ustrajni u namazu i da poštuju Kur’an Časni kao Tvoju Riječ i Zakon i da ga svakodnevno čitaju. Neka Kur’an bude njihov Izvor i Uputa.

O Allahu, neka naše kćeri vole hidžab a naši sinovi neka se nose kao smjerni muslimani. Dovedi ih u poziciju da se istinski oslanjaju samo na Tvoju moć i da budu bogobojazni i javno i tajno.

O Allahu, ispuni našu djecu samilošću i brižnošću koje će se prostirati na svakog člana naše porodice.

O Allahu, učini ih pobožnima, pomozi im da vole, cijene i poštuju jedni druge s lijepim međusobnim odnosima. Odbaci od njih, o Allahu, svaku podjelu, neka među njima ne bude zategnutih odnosa, razilaženja, nerazumijevanja, svađe, borbe ili kidanja veza.

O Allahu, podari im pravedne, bogobojazne, ljubazne, vrijedne, inteligentne, lijepe i zdrave supružnike koji će poštovati i slagati se sa svakim članom naše porodice i koji će privući našu djecu još bliže Tebi i džennetu.

O Allahu, podari nam plemenite i pobožne prijatelje, rođake i učitelje koji će biti dobri uzori za našu djecu a nama pomoći da budemo istinski odgajatelji. Molimo Te, Bože, da ne dozvoliš da postanemo samozadovoljni i arogantni kao roditelji, ali nas nemoj ni poniziti i postidjeti zbog loših postupaka naše djece. Pomozi nam da Ti se uvijek zahvaljujemo za njihove dobre osobine i da Ti se uvijek molimo za njih.

O Allahu, molimo Te, ne dozvoli da naša djeca kasne u prelaženju životnih faza i postizanju onoga što se od njih očekuje. Molimo Te, Bože, da zaštitiš našu djecu od duga, učini ih onima koji daju, a ne onima koji traže. Daruj im lijepa zanimanja s halal zaradom. Podari im udobnost na ovom svijetu i učini ih Tebi vječno zahvalnima.
Molimo te za blizak, sretan, ispunjavajući i pun ljubavi odnos sa našom djecom u svim danima naših života na ovom svijetu i za naše ujedinjenje u džennetu Firdevsu!

Amin!


Pripremila: Azra Hasanović, prof.