ured@muftijstvotz.ba
14. apr 2021.

Oznaka: izdvojeno2

Teme

Roditeljska dova 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Hvala Allahu, Uzvišenom Gospodaru, Onome Koji je najmilostiviji, Onome Koji najviše prašta. Neka je Božiji mir i Božiji blagoslov na našeg poslanika Muhammeda, njegovu porodicu…