Mubarek dani i noći su posebni vremenski periodi u kojima je izražena Allahova, dželle šanuhu, milost i oprost. Oni su prilika vjernicima da se duhovno osnaže i postignu Allahovu, dželle šanuhu, milost i bereket.

Lejletul-Miradž, dvadeset i sedma noć mjeseca redžeba, jedna je od mubarek noći u hidžreskom kalendaru. Deseta godina poslanstva Muhammeda, alejhisselam, nazvana je godinom tuge, u kojoj je na ahiret preselila Poslanikova, alejhisselam, supruga hazreti Hatidža i amidža Ebu Talib, njegova dva ključna dunjalučka oslonca. Muhammed, alejhisselam, u ovoj godini je putovao u Taif, grad pedeset kilometara udaljen od Mekke, da njegove stanovnike pozove u islam. Stanovnicima Taifa obratio se biranim riječima, očekujući da će se odazvati i prihvatiti islam. Ali, umjesto očekivanog odgovora, uslijedili su verbalni i fizički napadi na Poslanika, alejhisselam. Iskušenja na putu pozivanja Arapa u Allahovu vjeru nisu dovela Poslanika, alejhisselam, na rub očaja, nego su ga podstakla na ulaganje dodatnih napora i predanost poslaničkoj misiji.

Nakon poteškoća i iskušenja sa kojima se susreo, dva iznimno značajna događaja će osnažiti i ohrabriti Poslanika, alejhisselam, za njegovu dalju misiju i poziv – Isra i Miradž.  Kur'anska sura El-Isrā započinje riječima: Hvaljen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. On, uistinu, sve čuje i sve vidi. (El-Isrā, 1)

Isra je noćno putovanje Poslanika, alejhisselam, iz Mekke u Jerusalem, gdje je predvodio namaz pred vjerovjesnicima. Miradž je uzdignuće Allahovog Poslanika, alejhisselam, kroz nebeske sfere do Sidretul-muntehāa, gdje je razgovarao sa Uzvišenim Allahom.

Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, o darovima Miradža je rekao: Poslaniku, alejhiselam, je na Miradžu dato troje: pet vakata namaza, posljednji ajeti sure El-Bekare i dato mu je obećanje da će veliki grijesi biti oprošteni pripadnicima njegovog ummeta koji Allahu nisu pripisivali druga (širk). (Muslim)

Prva osoba koja je potvrdila istinitost ovog putovanja i koja je dobila titulu Es-Siddik – iskreni, bio je hazreti Ebu Bekr. Kada su ga upitali: Jesi li čuo šta govori tvoj prijatelj?

On je upitao: Šta govori?

Kazali su da im je ispričao kako je tokom noći otputovao do Bejtul-Makdisa, a zatim uzdignut na nebesa.

Odgovorio im je: Ako je on to rekao, onda je to istina. (Ibn Hišam)

 

Darovi Miradža

         Pet dnevnih namaza

Na Miradžu ummetu Muhammeda, alejhisselam, propisan je namaz, koji predstavlja najuzvišeniji način iskazivanja zahvalnosti i pokornosti Uzvišenom Allahu. Prvobitno je Posaniku, alejhisselam, bilo propisano pedeset dnevnih namaza, pa je na savjet Musāa, alejhisselam, tražio olakšanje, sve dok broj propisanih namaza nije smanjen na pet dnevnih namaza. Tada je čuo riječi: Odredio sam Moj farz, olakšao Mojim robovima, a za jedno dobro djelo nagrađujem deseterosturko. To je pet namaza, a kao da je pedeset, kod Mene se riječ ne mijenja. (Buharija, Muslim)

Poslanik, alejhisselam, je rekao da je namaz miradž vjernika, njegovo duhovno uzdignuće ka višim stepenima duhovne čistote i spoznaje.

Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz – namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; a Allahovo spominjanje vas veće je od vašeg spominjanja Njega! – A Allah zna šta radite! ( El-Ankebut, 45)

          Posljednji ajeti sure El-Bekare

Posljednja tri ajeta sure El-Bekare su svjetlo kojim nije darivan nijedan vjerovjesnik prije Muhammeda, alejhisselam. U posljednjem ajetu sure El-Bekare spomenuta je neizmjerna Allahova milost prema ummetu Muhammeda, alejhisselam.

Allah, dž.š., kaže: Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih; u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj se na nas. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje! (El-Bekare, 276)

Vjernici učenjem ovih ajeta osvjetljavaju svoje duše i mjesta u kojima borave posebnim nurom (svjetlom), te na takav način postižu zaštitu od svakog zla.

          Oprost grijeha

Uz Allahov, dželle šanuhu, oprost Njegova milost navodi se i u mogućnosti šefa'ata, zagovaranja Poslanika, alejhisselam, za svoj ummet. Allahov Miljenik, alejhisselam, je rekao: Svaki vjerovjesnik je imao dovu koja mu se primala, pa je svaki od njih požurio da tu dovu iskoristi, a ja sam svoju dovu sačuvao za šefa'at mom ummetu na ahiretu. (Buharija, Muslim) Vjernici se nadaju da ća biti obradovani Poslanikovim šefa'atom (zauzimanjem) na Sudnjem danu.

         Vrijednost zikra (spominjanja Allaha, dželle šanuhu)

U predanjima se navodi da je Ibrahim, alejhisselam, na Miradžu rekao Muhamedu, alejhisselam:

Muhammede, poselami svoj ummet i reci mu da je Džennet lijep, da je džennetska zemlja dobra, da je džennetska voda slasna i da plodovi uspijevaju, a da je zikrullah najbolje što mogu posijati. (Taberani)

Noć Miradža lijepo je provesti u zikru, jezikom i srcem izgovarajući riječi slave i zahvale Uzvišenom Allahu, dželle šanuhu (subhanallah, elhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu ekber) jer zikr donosi smiraj ljudskim srcima i snaži ih na putu činjenja dobra.

          Olakšanje nakon poteškoće

Jedna od poruka Miradža je da iskušenja, poteškoće i nedaće u životu čovjeka imaju smisao, početak i  kraj. Smisao iskušenja je da čovjeka ojačaju, osnaže i učine ga boljim. Miradž je osnažio i učvrstio Poslanika, alejhisselam, u njegovoj misiji, a naš miradž (namaz) će nas osnažiti, učvrstiti i ohrabriti dok smjerno hodimo stazom dobrih djela.

Allah, dželle šanuhu, u Kur'anu časnom kaže: Allahov Poslaniče, zar grudi tvoje nismo prostranim učinili, i breme tvoje s tebe skinuli, koje je pleća tvoja tištilo, i spomen na tebe visoko uzdigli! Ta, zaista, uz teškoću je i last, zaista, uz teškoću je lastǃ A kad završiš, molitvi se predaj i samo se Gospodaru svome obraćaj! (El-Inširāh, 1-8)

Ojačajmo naš iman i našu predanost Gospodaru svjetova. Preispitajmo svoj odnos prema propisu obavljanja pet dnevnih namaza s kojim je vrhunac zikra, ibadetu koji odvraća od svega što je ružno i zabranjeno. Uputimo dovu Allahu, dž.š., za svoje potomstvo, zajednicu muslimana i domovinu. Pripremimo se za ibadete posta i zekata. Zamolimo Allaha, dželle šanuhu, da nam otvori puteve za obavljanje ibadeta hadža i umre.

Muhammed, alejhisselam, je rekao: Vaš Gospodar je plemenit i stidi se vratiti ruke Svoga roba prazne kada Ga zamoli u dovi. (Ebu Davud)