Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: „Vjernik se nalazi između pet nevolja: vjernika koji mu zavidi, dvoličnjaka koji ga mrzi, nevjernika koji ratuje protiv njega, šejtana koji ga zavodi i nefsa (duše, ega) koji se prepire, bori s njim.”

Prenosi se kako je Uzvišeni Allah objavio Davudu, a.s. : „O Davude, upozori svoje ashabe da ne slijede strasti jer čija su srca vezana uz strasti ovog svijeta, njihovi su razumi od Mene zaklonjeni.” A Isa pejgamber rekao je: „Blago onom ko napusti trenutnu strast zarad roka dalekog kojeg nije vidio.”

Jedan mudrac veli: „Nad kim zavlada njegov nefs, taj postaje zarobljenikom u ljubavi prema strastima, okovanim u tamnici njenih hirova, ukroćen pod uzdama što ih drže njegove ruke i njime upravljaju kako god hoće, te mu tako njegovo srce sprečavaju od bilo kakva uspjeha.”