“O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite i ujutro i naveče ga veličajte.” (El- Ahzab:41)

Božiji Poslanik Muhammed, s.a.v.s., upitao je jednog ashaba: ,, Želiš li da te uputim na jednu od džennetskih riznica?” Ashab mu odgovori:,, Dakako, Allahov Poslaniče.” Poslanik mu zatim reče:,, Ta riznica je : La havle ve la kuvvete illa billah” -,,Nema mogućnosti promjene postojećeg niti ima moći za postizanje nekog drugog stanja izuzev sa Allahom.”( Buhari i Muslim)

Et-Tirmizi bilježi od Ibn Mesuda, r.a.,  da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „U noći Isra'a sam sreo Ibrahima, a.s., pa mi jer rekao: ‘O Muhammede, prenesi od mene svome ummetu selam i obavijesti ih da je u Džennetu zemlja plodna, voda pitka i da su u njemu ravnice, čije su sadnice riječi: Subhanallahi, vel-hamdu lillahi, ve la ilahe illallahu vallahu ekber.

Zikr i zahvaljivanje Allahu daju nam osjećaj sreće i nade da ćemo biti nagrađeni Džennetom. To je osjećaj pri kojem kada god spomenemo Allaha, dž.š., i sjetimo Ga se, vjerujemo da smo za jedan korak bliži Džennetu, da smo u Njegovoj Milosti, zaštiti i blizini. Zikr liječi dušu, uklanja tugu, smiruje srce. Pomoću zikra muslimani ublažavaju unutrašnji nemir i nespokojstvo : „Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene.” (El-Hadid 16)