Turalibegova (Poljska) džamija dio je bogatog vakufa Turali-bega i izvorno je bila sagrađena u drugoj polovini 16. stoljeća, a svoj izvorni izgled zadržala je do kraja 19. stoljeća. Savremeni projekat akademika Zlatka Ugljena (u koautorstvu s Ninom Ugljen Ademović i Husejnom Dropićem, 2006–2013) podrazumijevao je revitalizaciju objekta, baziranog na njegovoj izvornoj formi, kao dijela vakufske cjeline, i uvažavajući specifičnu prostornu lokaciju.

Autor je zadržao formu jednoprostorne džamije natkrivene krovom na četiri vode, a sa prednje strane piramidalnu formu krova naglasio je nadstrešnicom nad sofama kakva se nalazila i na prvobitnoj građevini. Ovakva forma džamije ukazuje na blisku vezu s tradicionalnom arhitekturom bosanske kuće i ističe Ugljenovu težnju za očuvanjem “memorije mjestaˮ.


Autor: prof. dr. Aida Abadžić Hodžić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu Fotografije i video: Mirza Hasanefendić

(www.bosnianexperience.com)