I kada se tamni oblaci nadviju nad horizontom, prisjeti se čija je vlast na nebesima i na Zemlji. Svevišnji nas je Svojoj Milosti prikučio kada nam je u Knjizi obećao: „ Od mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti.“ ( Tāhā 123.)

Ako osjetiš jednoga dana veliku tugu i brigu, ne reci: “O, Gospodaru, imam veliku brigu”, nego reci: “O, brigo moja, ja imam Velikog Gospodara!”.

,,Nikada,“ kaže Šejh  Širazi,  ,,nisam plakao niti se žalio na tok vremena i nisam se mrštio na sudbinu osim jedanput kada sam bio bos a nisam imao mogućnosti da kupim obuću. Tako tužan, dođem u džamiji u Kufi i primjetim čovjeka bez nogu. Tada zahvalim Gospodaru na Njegovom daru i strpljivo podnesem svoje stanje bez obuće.“