“A kad te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu!”  (El-Baqara, 186)

Hazreti Alija, Allah bio zadovoljan s njim učio je ovu dovu: “Dragi Allahu, učini da budemo bolji nego što drugi o nama misle, ne sudi nam po onome što drugi o nama govore i oprosti nam ono što oni o nama ne znaju.“

Ebu Seid  r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ono čega je malo i što je dovoljno bolje je od onoga čega je mnogo i što odvodi u zabavu.“

Šejh El-Iskenderi je govorio: “Dovoljnost u opskrbi je blagodat, a povećanje opskrbe iznad stvarnih potreba je kazna, zato što duše po prirodi vole dobijati, a ne vole gubiti, pa kada im On daje, one se raduju, a kada im uzima, žaloste se. Zato, ko želi da je trajno radostan neka pored onoga što mu je dovoljno ne uzima ono čiji gubitak će ga ražalostiti.“