Božiji Poslanik s.a.v.s., je rekao: “Bog ne gleda u vaše izglede niti u vaše imetke, već gleda u vaša srca i djela.”

Mustafa Mahmud opominjao je muslimane kako su sami poremetili vlastiti sistem vrijednosti i narušili ljestvicu prioriteta. Marginalne i nebitne stvari postavljaju u prvi plan, a zanemaruju esencijalne vrijednosti Poruke.

Nije toliko važno, tvrdio je ovaj učenjak, šta ćemo staviti na naše glave, koje će dužine biti džulabija, koje će boje biti abaja, nego je životno važno šta je u našim glavama, šta prožima i ispunjava naša srca i naše umove.

Doletjela jedna žedna ptica do lokve da se napije vode. Pošto je vidjela djecu kako se igraju, sačekala je da se djeca odmaknu i udalje sa tog mjesta. Slučajno dođe jedan čovjek sa bradom i djeca se raziđoše kućama, a ptica se ohrabri zbog njegovog spoljnog izgleda i pomisli pošto je ovaj čovjek otmjen i lijepog izgleda da joj neće nauditi. Ptica smjelo sleti da se napije vode. Čim je primjeti, čovjek prihvati kamen i baci ga na nju. Tim zamahom i hicem izbi joj oko.

Ranjena ptica ode da se požali Sulejmanu,a.s..

Sulejman pozva vinovnika i izda naredbu da mu se zbog učinjenog uzvrati istom mjerom. No, ptica se pobuni i iskaza neslaganje s takvom odlukom, govoreći: „Nije mi naštetilo oko tog čovjeka, već me je ranila i ozlijedila njegova brada koja me je prevarila. Stoga, zahtijevam da mu se obrije brada kako ne bi i druge prevarila.“

Svako društvo ima svoje farizeje, prerušene i zamaskirane licemjere koji svojom pojavnošću i slatkorječivom demagogijom umiju zavarati i zavesti ljude. Čak i kad šehadet izgovaraju i kad nas njihov izgled ushićuje, ne smijemo smetnuti s uma da se iza te blještave vanjštine znaju sakrivati obični munafici. A Kur'an za njih veli da su tek: „šuplji naslonjeni balvani.“