Hasan el-Basri prenosi da je Poslanik, a.s., rekao:
Pet dnevnih namaza je kao rijeka pred vašom kućom s obilnom vodom: svaki dan se kupaš u njoj pet puta. Da li bi tada ostalo išta nečisto na čovjeku?
To znači da namazi čiste od grijeha i ne ostaje ništa osim velikih grijeha. To je kada čovjek klanja sa skrušenošću, a srce mu je stalno svjesno da je u namazu.
Poslanik, a.s., rekao je: Ko klanja dva rekata, a misao mu nije otišla na stranu bilo čega od dunjaluka, bit će mu oprošteni svi prethodni grijesi.
Još je rekao: Namaz je propisan i hadždž naređen sa tavafom i ostalim obredima hadždža da se uspostavi spominjanje Allaha. Ako ti srce ne bude popunjeno strahopoštovanjem i osjećajem Allahove veličine, onda tvoj zikr nema vrijednosti.