Na nivou Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini djeluje i Komisija za polaganje hifza koja broji osam članova. Nakon mukotrpnog indivudualnog učenja napamaet kur’anskih stranica pred muhafizom, kandidati koji žele steći titulu hafiza Kur’ana Časnog dolaze u Sarajevo i nekoliko sedmica borave u glavnom gradu svakodnevno učeći Kur’an napamet pred Komisijom. Nakon toga stiču časnu titulu hafiza ili hafize.

U povodu okončanja hifza za svakog novog hafiza se organizira svečanost dodjele prestižne hafiske diplome, a svake godine se organiziraju godišnji susreti i promocija novih hafiza i godišnja takmičenja u hifzu Kur’ana Časnog.

Bosna i Hercegovina je zemlja koja je stoljećima baštinila islamsku vjeru, kulturu i tradiciju u okviru koje posebno mjesto zauzima pamćenje, čuvanje, izučavanje i tumačenje Božije riječi.

Pri većini muftijstava u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini vrlo uspješno djeluju škole Kur’ana. U školama Kur’ana omogućeno je svim zaljubljenicima u Božiju riječ da uče hifz i izučavaju Kur’an-i Kerim, te da njihov napredak prate i preslušavaju kompetentni učitelji, mentori i hafizi sa respektabilnim znanjem i iskustvom, navodi se u Biltenu Ureda za zekat “Bejtu-l-mal”.

Islamska zajednica je preuzela obavezu da za sve hafize u procesu stjecanja diplome hafiza obezbijedi troškove boravka u Sarajevu koji uključuju izdatke za hranu, troškove Komisije te odgovarajuću hediju hafizu i muhaffizu. U posljednjih 10 godina hifz je položilo 292 kandidata, a samo u 2020. godini počasnu titulu hafiza ponijelo je 49 kandidata.