Mudrost je smatrati sebe robom, pokornim Gospodaru. Razboritost je biti spreman da dočekaš smrt. Oštroumnost je prezirati obmane ovoga svijeta. Hrabrost je  boriti se protiv iskušenja šejtana. Iskrenost je naoružati se uvjerenjem da se djela čine u ime Boga, a ne zbog hvalisanja pred drugima. Odgovornost je biti svjestan posljedica naših postupaka u odnosu na naše bližnje. Opasnost  je činiti grijehe,  biti potčinjen taštini i nemaru koje ne donose ništa drugo osim poniženja i prezrenosti.

Mejmun Ibn Mehren je rekao: „Čovjek ne može biti pobožan ukoliko ne preispita sebe samog“

Hasanu El- Basri je govorio, „O čedo Ademovo! Umireš sam, ulaziš u grob sam, bit ćeš proživljen sam i odgovarat ćeš sam!“

Ostalo je upamćeno da je Ibrahim Ibn Edhem kazao : „Čovjek treba da položi odgovornost pred sobom prije nego što položi odgovornost pred drugima“.