Priča se, kada se Hudhud vratio i Sulejmanu se izvinio iznoseći vijesti o narodu Sabe, da mu je rekao: „Da vidimo vijesti i opravdanje, koje si iznio, da li je tačno ili je laž, ako bude laž teško ću te kazniti!“

U tom času je došao Gospodar melek Džibril-i emin i rekao: „Sulejmane, prijetiš slaboj ptici, a da li ti tačno postupaš ili ne? Sulejmane, zašto se ne zadovoljiš slabim opravdanjem slabe ptice, nego joj prijetiš tražeći iskrenost! Zašto se od nas ne naučiš načini postupanju sa robovima? Jedan nevjernik nalazi se na brodu na moru, zatim se podigne vjetar i baci ga u valove, nevjernik se prepade utopljenja, odbaci idole i tim opravdanjem laže, jer kad izađe na kopno, spasi se utapanja, ponovo obožava idole i vrati se svom nevjerstvu. Ja ne gledam njegovu laž, prihvatam njegovo lažno izvinjenje i spasim ga utapanja.“