Oprost je najbolji štit od štetnih posljedica loših djela i licemjernog ljudskog pokušaja da se ona prikriju. Traženje oprosta od dragog Boga često se spominje u Časnom Kur'anu, a na nekim mjestima je i naređeno: ,,I oprosta od Allaha tražite, Allah zbilja prašta i samilostan je! (El-Muzzemmil: 20)

Na drugim mjestima Allah hvali onoga koji traži oprost: ,,I oni koji budu oprost u osvit dana tražili…“ (Ali-Imrân: 17)

Štaviše, u Kur'anu se bodre grješnici i iskreni pokajnici na čin traženja oprosta kod Gospodara svjetova čije praštanje i samilost ponajbliže opisuju Njegovo Veličanstvo: „A koji čovjek zlo kakvo uradi, ili prema sebi nepravdu učini, pa se potom Allahu za oprost obrati, taj će vidjeti da Allah grijehe prašta i da je samilostan.“ ( En-Nisâ:110)

Prenosi se da je Lukman jednom rekao svom sinu:,, Sine, stvori naviku da jezikom svojim izgovaraš riječi:'Allahu, oprosti mi,’ jer postoji doba dana u kojem Allah neće odbiti roba koji mu se obraća.“

El-Hasan je rekao: „Često tražite Allahov oprost: u svojim kućama, za stolom, na putu, na čaršiji, na sastancima, gdje god da ste. Nikada ne znate kada će vam oprost biti podaren.“

Ali ibn Ebu Talib, neka je Allah zadovoljan njime, rekao je: „Allah ne daje nadahnuće za traženje oprosta nijednom robu koga želi kazniti.“

Šejh Sadi jednom prilikom reče: „Griješnik koji digne ruke u pokajanju bolji je od pobožnjaka koji se uzoholio.“