Stara džamija u Priluku predstavlja remek-djelo domaćeg graditeljstva i neprocjenjivo kulturno i historijsko blago, a proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 8. novembra 2013. i dobrom od najveće vrijednosti.

Graditelji džamije i njeni vakifi su šejh Hasan i šejh Mustafa, a kako se navodi u pisanim dokumentima, sagradili su ovu džamiju, 1735. odnosno 1736. godine. Kroz arhivske dokumente i istraživanja, identificirani su šejh Hasan kao kapetan Tuzlanske kapetanije i šejh Mustafa kao vojni efendija, šejh iz tuzlanske tvrđave.

Uz džamiju se nalazi mezarje sa nekoliko stotina nišana, od kojih su desetine starijih koncentirani isključivo oko stare džamije. Ovi nišani su izrađeni od kamena pješčara, a najstariji datirani nišan je iz 1768. godine.


Fotografije i video: Mirza Hasanefendić

(www.bosnianexperience.com)