Povodom sedmog maja Dana džamija u Bosni i Hercegovini Muftijstvo tuzlansko raspisuje

KONKURS

ZA NAJBOLJI KRATKI FILM

(za učenike srednjih škola)

Tema filma je: Džamije su simboli našeg trajanja

Pravo prijave na konkurs imaju učenici srednjih škola na području Muftijstva tuzlanskog.

Na konkurs se može prijaviti i tim do pet učenika.

Za film:

  1. Trajanje: 4-5 minuta;
  2. Format: mp4;
  3. Minimalna rezolucija: Full HD 1920×1080 px.

Napomena:

Autorska prava za muziku, video i ostale vrste sadržaja filma trebaju biti ispoštovana. U suprotnom, radovi neće biti prihvaćeni.

Radovi se dostavljaju putem Google drivea na adresu: konkurs@edu.muftijstvotz.ba

Naziv datoteke treba da sadrži samo šifru rada, a kandidati u posebnoj zatvorenoj koverti dostavljaju rješenja šifri putem pošte na adresu:

Muftijstvo tuzlansko (Za konkurs za najbolji kratki film)

Turalibegova 39

75000 Tuzla

ili posredstvom svojih vjeroučitelja i lično.

Za tri najbolja kratka filma, koje ocijeni stručni žiri, dodijelit će se nagrade:

  1. nagrada – 300,00 KM;
  2. nagrada – 200,00 KM;
  3. nagrada – 150,00 KM.

Učesnici konkursa treba da svoje radove dostave najkasnije do 15. 06. 2021. godine. Rezultati će biti objavljeni na web-stranici www.muftijstvotz.ba, a nagrađeni će biti posebno obaviješteni.