Povodom sedmog maja Dana džamija u Bosni i Hercegovini Muftijstvo tuzlansko raspisuje

K O N K U R S

ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD

(za polaznike mektebske pouke)

Tema literarnog rada je: Pod džamijskim krovom sam uvijek siguran

Pravo učešća imaju svi polaznici mektebske pouke koji su učenici osnovnih škola sa područja Muftijstva tuzlanskog. Radovi moraju biti potpisani šifrom, a kandidati u posebnoj zatvorenoj koverti dostavljaju rješenja šifri.

Za tri najbolja rada, koje ocjeni stručni žiri, Muftijstvo će dodijeliti nagrade:

  1. nagrada – 200,00 KM;
  2. nagrada – 150,00 KM;
  3. nagrada – 100,00 KM.

Učesnici Konkursa svoje radove mogu dostaviti  posredstvom svojih muallima u mektebima, lično i putem pošte na adresu:

Muftijstvo tuzlansko (Za literarni konkurs)

Turalibegova 39

75000 Tuzla

Rok za dostavu radova je 30.05.2021. godine, a rezultati Konkursa će biti objavljeni sedam dana nakon isteka roka na službenoj stranici Muftijstva tuzlanskog www.muftijstvotz.ba.  Pobjednici će o mjestu i datumu uručenja nagrada biti naknadno obavješteni.