U povodu kulturno-vjerske manifestacije ”Kaimijini dani” u Zvorniku, koju organiziraju Muftijstvo tuzlansko i Medžlis Islamske zajednice Zvornik, Organizacioni odbor raspisuje:

K O N K U R S

ZA NAJBOLJI PROZNI LITERARNI RAD

 Teme rada su:

Za osnovne škole: „Djeca, to su naši sutrašnji suci“ ( Maksim Gorki)

Za srednje škole: Samo se slike dugo pamte, a riječi već sutradan promijene svoj red“ (Zuko Džumhur )

Pravo prijave na konkurs imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Muftijstva tuzlanskog (Tuzlanski kanton, Brčko distrikt BiH, Posavski kanton, Podrinje).

Radovi moraju biti potpisani šifrom, a kandidati u posebnoj, zatvorenoj koverti dostavljaju rješenja šifri.

Radovi su razvrstani po kategorijama:

  1. radovi učenika osnovnih škola;
  2. radovi učenika srednjih škola.

Za tri najbolja rada iz svake kategorije, koje ocijeni poseban stručni žiri, Muftijstvo tuzlansko će dodijeliti vrijedne nagrade.

Učesnici konkursa trebaju svoje radove dostaviti najkasnije do 31. maja 2021. godine na adresu:

Medžlis Islamske zajednice Zvornik (Za konkurs)

Svetog Save 55

75400 Zvornik

Na koverti u kojoj se šalje rad neophodno je naznačiti na koju se kategoriju odnosi.

Rezultati konkursa će biti objavljeni u IIN Preporod, i u programima RTV TK i Radija BIR, a nagrađeni će biti posebno obaviješteni.

ORGANIZACIONI ODBOR