Jedne prilike Resulullah, a.s., podučavajući svoje ashabe životnim lekcijama reče i sledeće: Onaj ko bude zadovoljan onim što mu je Gospodar dao biće najbogatiji čovjek.

Znao je ove riječi Božijeg Miljenika, a.s., jedan mudri čovjek kada je savjetovao svoga sina. Kazao mu je: Nemoj propuštati priliku da u životu imaš tri stvari. Da jedeš najljepšu hranu, da spavaš u najljepšoj postelji i da budeš u najljepšoj kući. Sin zbunjen reče ocu: Ali kako da sebi to priuštim kada smo mi siromašni. Mudri otac mu reče: Ako budeš jeo samo onda kada si doista gladan ono čime te je Gospodar opskrbio tada ćeš uvijek jesti najljepšu hranu. Ako budeš legao u krevet onda kada si umoran od posla, tada ćeš lijegati u najljepšu postelju. Ako budeš ljudima činio dobro pa te to nastani u njihova srca tada ćeš biti u najljepšoj kući.

Resulullah, a.s., nam je donio najljepše savjete za nas i za odgoj naše djece. Naše je da im usadimo taj, od Gospodara našeg preko Poslanika, a.s., nam poslan, najljepši odgoj. Obaveza nam je i da ih putem znanja uputimo.

Allah, dž.š., u svojoj mudroj Knjizi kaže:

On daruje znanje onome kome On hoće, a onaj kome je znanje darovano – darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni.” (El-Bekare: 269)

Ovih dana naša omladina završava jedan stepen svoga obrazovanja i sprema se za nastavak novoga. Zbog toga želim danas njima da se obratim. Učite, jer vam to Gospodar vaš naređuje. Koji god smjer svoga obrazovanja izabrali upamtite da ćete najbolji biti ako budete moralni. Ne dozvolite da vas zavede priča da onaj ko je pošten ne može uspjeti. Uzvišeni Allah, dž.š., nas uči da će samo takvi uspjeti, oni koji se očiste (duhovno i fizički), uspjeće oni koji čista obraza mogu hodati. Neka vam životni princip bude u riječima Resulullaha, a.s., da nije od nas onaj ko vara.

Gospodar naš nas kroz Kur'an uči da stalno imamo na umu Božiju sveprisutnost. Onaj ko je toga svjestan toga Gospodar naziva mutteqinom a takvima On svoju pomoć daje odande odakle se ni ne nada, takvome je Allah, dž.š., pomagač i zaštitinik.

Upitan je Hasan Basri o njegovoj pobožnosti i takvaluku, pa je odgovorio da su tome doprinijela četiri razloga:

  1. Znam da moju nafaku niko drugi neće potrošiti osim mene, zato mi je srce smireno;
  2. Znam da moju obavezu niko drugi neće uraditi osim mene i zbog toga sam stalno zauzet;
  3. Znam da me Allah, džellešanuhu, stalno promatra pa se stidim da me vidi u grijehu i
  4. Znam da me smrt čeka, pa sam okupiran pripremama za susret sa mojim Gospodarom.

Da vam Uzvišeni Allah olakša vaše učenje, da nas sve počasti ljudima visokog morala koji će biti okosnica ovog društva, da nas sačuva zavisti i nezahvalnosti. Da nam se smiluje i oprosti nam grijehe naše. Amin


mr. Abdulah-ef. Husić, imam džemata Stjepan Polje Centar, Medžlis Islamske zajednice Gračanica