Ostalo je zapisano da je Siba'i govorio: „Ko vjeruje u postojanje Allaha, taj ne može biti silnik. Ko vjeruje u Allahov rahmet, ne može biti očajnik. Ko vjeruje u Allahovu mudrost, taj se ne koleba niti dvoumi. Ko vjeruje u Allahovu kontrolu, ne može biti prevaren. Ko vjeruje u Allahovu opskrbu, ne može biti pohlepan. Ko vjeruje u Allahovu pravednost taj nasilje ne čini. Ko vjeruje u Allahovo obećanje taj ne može biti nemaran. Ko vjeruje u Allahovu prijetnju on ne čini grijehe. Ko vjeruje u to sve on je među Njemu bliskim robovima.“

Hasan El-Basri je govorio: „Ko se boji samo Allaha džellešanuhu, On učini da se njega sve drugo boji. A ko se boji svijeta, Allah džellešanuhu učini pa se on boji svakog i svačeg.

Vjernik neće učiniti nasilje ni onom ko ga mrzi, niti će se ogriješiti pomažući onog koga voli. On ne ogovara, ponižavajući drugoga, ne istražuje tuđe mahane, ne govori besposlice, ne zabavlja se i ne igra bez svrhe, ne prenosi tuđe riječi, ne traži ono što nije njegovo, ne poriče istinu makar se i njega ticalo, ne prelazi granice u isprici, ne sveti se kad nekoga nesreća pogodi, niti ga veseli kad neko pogriješi.“