Neka je Uzvišen Gospodar naš, Koji nas je poučio peru, Koji nas je poučio onome što ne znamo. Njemu se zahvaljujemo bezbrojnim hvalama i samo od Njega uputu i zaštitu molimo. Gospodaru naš, nadahni nas ispravnim znanjem od kojeg koristi imamo, a sačuvaj nas znanja bez koristi i svrhe, znanja uzaludnog i ispraznog.

Najljepši pozdravi tebi, o Allahov Poslaniče, o predvodniče, o naodabraniji,  najvoljeniji čovječe.

Nadahnuti iskrenim namjerama i željama očitujemo ispravnost zajedništva u islamu, ispravnost džemata. Iz tog zajedništva izranja vjernička samilost i ljubav, uslov svakog dobra među ljudima. Naša okupljanja poručuju da smo tu, čujemo i pokoravamo se, razmišljamo i pouku primamo.

Program o porodičnim vrijednostima u Behram-begovoj medresi jedna je od prepoznatljivih manifestacija ove škole. Na dosadašnjim programima trudili smo se govoriti o istinskim vrijednostima muslimanske porodice, kao što su: pažnja prema roditeljima, održavanje rodbinskih veza, značaj rođenja, sofre i sl. Jedna od univerzalnih vrijednosti naše porodice svakako je i knjiga.

Najvažnija knjiga u životu svakog muslimana je Božija knjiga, Kur'an. Mi smo narod Knjige, slijedimo i u srcima svojim nosimo poruke Knjige islama. On je opomena mudra. On je ispravni put. Ne navodi na strasti. Nema kraja njegovim čudima; ko govori Kur'anom istinu govori; ko po njemu radi bit će nagrađen; ko po njemu poziva, taj je upućen na pravi put, kaže Poslanik islama.

Najčešći opisi kojima Uzvišeni Allah objašnjava Kur'an jesu da je on, prije svega, lijek, uputa i milost ljudima, putokaz i radosna vijest. To je Knjiga u kojoj je slava naša, Knjiga zaštićena, a njeni ajeti su u srcima onih kojima je razum dat. Vjernicima ona vjerovanje učvršćuje, a nevjernicima samo propast povećava.

Tradicija nas uči da su se u muslimanskoj kući ljudi uvijek pažljivo i s puno poštovanja odnosili prema Božijoj knjizi. Zamotavajući je u najljepša tkanja, stavljajući na visoke rafe, simbolično je uzvisujući iznad svake druge stvari u svojim životima, učeći je na rahlama, upotrebljavajući Kur'an-tas. Ali i danas, kao i uvijek, od svega toga još je važnije u svom srcu slijediti poruke Kur'ana.

U vremenima punim opasnosti za našu djecu, često smo zabrinuti zbog neupućenosti muslimana da ovladaju prostorom i vremenom. Svjedoci smo silnog zatrpavanja informacijama, nametanja stavova i svojesvrsnog “pranja” pameti ljudi. A šta nam to stvarno nude medijska prostranstva koja vladaju svijetom i našim životima? Šta nude našoj djeci? Obilje jeftine i sumnjive zabave, zanemarivanje sebe i odbacivanje stvarnosti nauštrb lažne i nepouzdane  slike svijeta i sebe u svijetu. Od toga se može odbraniti samo srce zaklonjeno kur'anskim ajetima, koji ga čuvaju najjačom zaštitom. Takvo srce neće podleći varljivom zovu iluzija i neće zanemariti suštinske zadaće života. A jedna od naših suštinskih životnih zadaća jeste briga o porodici, njenoj stabilnosti i njenoj usmjerenosti u dobru.

Oslonac takve porodice je majka. Ona je svjesna da vremena u kojima živimo nisu lahka i jednostavna, kao što to, vjerovatno, nisu bila i vremena prije nas; ona nas drži zajedno i čuva ono što joj je povjereno; okuplja nas oko Božije riječi i bdije da je pratimo i u svoj život utkamo; ona je svjesna riječi Božijeg Poslanika da kuće u kojima se uči Kur'an svijetle stanovnicima neba isto onako kako zvijezde svijetle stanovnicima zemlje.

Koliko puta smo sa zemlje gledali to lijepo zvjezdano nebo nad nama! Ono nam je nudilo ljepotu, pružalo utjehu, zanosilo nas i krijepilo. Zamislimo da i naša kuća može postati ta sjajna, blistava zvijezda jer se u njoj uči Kur'an i jer nas te riječi krijepe, snaže i pružaju ljepotu i utjehu. On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima samilostan.

Kur'an je lijek, uputa i milost onima koji se iskreno odazovu njegovom pozivu i život žive po njegovim pravilima. Sretni li su oni koji su takvi čuvari Kur'ana, čuvari njegovih propisa. Jedan hadis Božijeg Poslanika danas nam zvuči kao važna opomena i snažno upozorenje šta je stvarno slijeđenje Kur'ana. Poslanik, s.a.v.s., govori svom ashabu Abdullahu b. Mes'udu: Ti živiš u vremenu u kojem ima mnogo ljudi koji razumiju propise Kur'ana, a malo ih je koji ga čitaju. Mnogo ljudi živi po Kur'anu i čuva njegove propise, a malo ih je koji vode računa o njegovim slovima. Ima malo prosjaka, a mnogo onih koji dijele. Ljudi mnogo ostaju u namazu, a vrlo malo  razgovaraju.

A doći će vrijeme kada će biti malo onih koji razumiju Kur'an, a mnogo onih koji ga čitaju. Tad će se gaziti propisi Kur'ana, a vodit će se računa o njegovim slovima. Bit će mnogo prosjaka, a malo onih koji dijele, trošit će se mnogo vremena u razgovoru, a malo u namazu, malo će se raditi, a mnogo udovoljavati svojim strastima.

Naša vjera nas uči da se iskreno, skrušeno i Bogu predano srce poznaje po djelovanju među ljudima. Tako će oni koji su zahvalni Bogu, biti zahvalni i ljudima, oni koji se nadaju Božijoj milosti, bit će milostivi jedni prema drugima; ako žele zadovoljstvo Božije, nastoje da postignu zadovoljstvo svojih roditelja; a ako istinski slijede Božiju Knjigu, onda se s poštovanjem odnose prema svakoj dobroj i korisnoj knjizi, jer čitati je, sjetimo se, prvi imperativ Allahove knjige. Stoga je znati iščitavati mudrost i znakove sa stranica knjiga jedna od velikih blagodati Božijih, blagodat koju nemarni odbacuju i omalovažavaju.

Bezbrojne su Božije blagodati ljudima. Kad bismo ih brojali, ne bismo ih mogli pobrojati. Kad bismo ih objašnjavali, ne bismo to mogli do kraja objasniti. Neke su stvari u našem životu šire od svakog objašnjenja, kao što su blagodati zdravlja, porodice, majke, odrastanja, saznavanja, prijatelja. Sjetimo se da su Božije blagodati podarene čovjeku poput blagodati majčinske brige o nama: dugotrajne, obilne, besplatne, uvijek dostupne i prilagodljive svakom čovjeku. Upravo takva je i blagodat knjige. Jer, i knjige su uvijek i svakome dostupne, daruju obilno i korist im je dugotrajna. Proteže se na život cijeli.

Gospodaru naš, učini nas od onih koji će svoju knjigu na Sudnjem danu primiti u desnu ruku, koji se neće užasavati njena sadržaja, i koji će se sretni vratiti svojim porodicama. Sjedini naša srca u Tvojoj Riječi, uputi nas i našu djecu putevima vječnog dobra i podari nam ispravno promišljanje i djelovanje.

U srcima našim neka zbori kur'anska dova: Gospodaru moj, dozvoli Mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi. (El-Ahkaf, 15.)