„O vjernici, jedite dobra kojim smo vas opskrbili i budite Allahu zahvalni ako doista samo Njega obožavate. On vam doista zabranjuje: strv, krv, svinjsko meso i ono što je prineseno kao žrtva u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. A onome koji bude primoran bez svoje želje i pohlepe, nije mu grijeh. Allah doista prašta i milostiv je.“  (Al-Baqara: 172-173.)

Allah Uzvišeni naređuje vjernicima da jedu od dobara kojima ih je opskrbio i da mu na tome budu zahvalni. Dozvoljena, halal hrana je pretpostavka za prih¬vaćanje dove i ibadeta, kao što je nedozvoljena, haram hrana, brana za prihvaćanje dove i ibadeta.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: „O ljudi, Allah je dobar i On ne prihvata ništa drugo osim dobro. Allah je naredio vjernicima isto što je naredio i poslanicima, pa kaže: O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam šta vi radite. (Al-Mu'minun, 51.) O vjernici, jedite dobra jela, kojima smo vas opskrbili… Nakon toga spomenuo je čovjeka koji je uslijed dugog putovanja bio čupave kose i prašnjav. Podigao je ruke prema nebu govoreći: Gospodaru moj, Gospodaru moj! Pošto mu je hrana bila haram, piće haram, odjeća haram, otkuda da se udovolji toj dovi!?“ (Muslim)

Pored toga što vodimo računa o svom govoru trebamo dobro voditi računa šta jedemo i pijemo, jer to u konačnici određuje čovjeka.

Budimo obazrivi, hranimo se halal opskrbom da bi nam dova bila primljena.