Svakog neprijatelja prije ćeš preobratiti u prijatelja nego li strast vlastitu. Neprijatelja kojem  činiš dobro, možda vlastitom dobrotom odobrovoljiš i pridobiješ za sebe. Ali, dobro zapamti, strastima što više  povlađuješ i udovoljavaš, postaju ti sve veći i žešći neprijatelji.

Zanemarili smo srca svoja i pozabavili smo se svojom vanjštinom. Pogledaj, zato, šta će ti najviše koristiti,a ko će te prvi na cjedilu ostaviti i zaboraviti.

Toga dana imetak i sinovi neće koristiti,“samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti.” (Eš-Šu'arā 88, 89)

Hasan El-Basri veli:  „Ne može se naređivati da se otklanjaju nedostaci drugih sve dotle dok se ne bude započelo sa otklanjanjem nedostataka u sebi. Obratite se počesto srcima, budući da srca brzo hrđaju. Budite strogi prema sebi, jer je čovjek naklonjen zlu, tako da, ne budete li obuzdali strasti tijela, oni će vas sunovratiti u najveću provaliju“

Zastani trenutak i razmisli o rijelima Šejh Sadija: ,, Grješnik koji digne ruke u pokajanju bolji je od pobožnjaka koji se uzoholio.”