Ovo su dani kad iznova potvrđujemo brojna povjerenja: u sebe, u svoje ukućane, svoj komšiluk, prijatelje, rodbinu, svoje predstavnike, izgrađene društvene sisteme.

Riječ povjerenje u arapskom izvedena je iz riječi iman – vjera. Ko čuva Allahovo povjerenje Allah će mu čuvati vjeru.

Božiji Poslanik, a.s., kaže: Nema imana ko nema povjerenja, niti vjere ko ne čuva obavezu.” Također je rekao:

Vjernik prihvata svako ponašanje u kome nema izdaje i laži.

Moj ummet će biti dobro sve dok ne vidi u povjerenom plijen (ličnu korist), a sadaku globom.

Daj povjerenje onom ko ti je povjerio, a nemoj iznevjeriti ko je tebe iznevjerio.

Čuvanje emaneta je svojstvo meleka bliskih Allahu i Poslaniku, svojstvo Vjerovjesnika, običaj dobrih i pobožnih.