Agencija za certificiranje halal kvalitete obavještava javnost i halal potrošače da je kompanija Fine Food doo Sarajevo uspješno okončala postupak halal certificiranja shodno zahtjevima Halal standarda
BAS 1049:2010.

Kompanija se bavi proizvodnjom pekarskih, slastičarskih, polugotovih i gotovih proizvoda. Halal certificiranjem obuhvaćeni su svi proizvodni pogoni kompanije Fine Food.

Okončanim postupkom halal certificiranja kompanije Fine Food d.o.o. Sarajevo ukupna ponuda halal proizvoda je proširena za oko 130 novih proizvoda koji su potrošačima dostupni u prodajnim objektima.

U narednom periodu kompanija će raditi na označavanju proizvoda sa znakom halal kvalitete. Svi proizvodi kompanije nalaze se na stranici Agencije (www.halal.ba) i aplikaciji Halal Bazar.