Vrijeme protiče kao što je proticalo hiljadama godina prije nas. Istim tempom, ništa se ne mijenja. Ali većina ljudi tvrdi da vrijeme danas prolazi puno brže. Protok vremena je isti, nije se promijenio, mi smo se promijenili i u toj promjeni izgubili smo jednu dragocjenost.

Živimo u vremenu svekolikog blagostanja. Sjetimo se kako su živjeli mnogi narodi prije nas, sjetimo se svojih bližih predaka i kako su oni živjeli. To blagostanje koje danas imamo ne čini nas sretnima, nije nam dovoljno i ne može da nam pokrije naše „osnovne“ potrebe. Koliko god imali bit će nam malo jer smo izgubili tu dragocjenost.

Nikada više ljudi nije živjelo na Zemlji, a nikada se čovjek kao danas nije osjećao tako usamljenim. Znači nije važnost u količini nego smo izgubili tu dragocjenost.

Nikada do sada nismo imali tako dobro objašnjenu vjeru, dostupnu kao na dlanu, a nikada nismo bili konfuzniji u njenom tumačenju, primjeni, nedosljedni u tumačenju i izloženi raznoraznim utjecajima. Nije se vjera promijenila, i tu smo izgubili tu dragocjenost.

Nikada kao do sada nismo imali udobna mjesta za stanovanja ali su nam ona tijesna. Nije se promijenila mjera kvadrata nego su naše duše izgubile tu dragocjenost.

Nikada nismo imali bolja prevozna sredstva, a nikada se nismo manje obilazili. Nisu daljine postale dalje nego smo i tu izgubili tu vrijednost.

Nikada kao sada nije nam bilo lakše komunicirati, kazati lijepu riječ, a nismo nikad kao sada bili udaljeniji jedni od drugih. Nije tehnološki napredak unazadio ljude, sami sebe smo unazadili jer smo izgubili tu dragocjenost.

Nismo nikad do sada imali ljepše, veće, bolje i uslovnije džamije kao što ih sada imamo, a one su prazne. Nisu džamije izgubile na važnosti i potrebi, nego su naše duše duhovno okoštale, a takve su jer su izgubile tu dragocjenost.

Ta dragocjenost je bereket.

Riječ bereket je izgubljena. Trebamo je poput kakvog blaga, a ona je danas sve manje prisutna u nama i u našim životima. A sjetiti ćemo se vremena kad je ona opisivala život naših dobrih djedova, naših mahala.

Bereket – dobro poznata riječ. Iako je arapskog porijekla gotovo da je ne treba prevoditi, jer kako god je opišemo ono što ona u sebi sadrži ne možemo u potpunosti iskazati riječima.

Jedan alim bereket definira „kao udio Božije dobrote u nečemu. Ako se ona pojavi u nečemu malom uveća ga, a ako se pojavi u nečemu velikom, koristi mu“.

Gdje smo izgubili bereket? Mjesec je redžeb i pravo je vrijeme da se zapitamo, da se popravimo i da tražimo bereket. Odgovor je u našim djelima, iskrenosti, postupcima jer bereket ima svoje izvore a neki od njih su :

  • Dobra namjera, dobar nijjet u svemu što činimo. I ovaj naš namaz mora biti isključivo radi Uzvišenog Allaha: „A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se ni ne nada.“ (Et-Talak 2-3.)
  • Tevekkul, pouzdanje u Uzvišenog Allaha. Poslanik, alejhi selam, je rekao: Kada biste se svi oslonili na Allaha onako kako treba da se oslonite, On bi za vas uistinu osigurao opskrbu kao što to čini za ptice…
  • Učenje Kur'ana povećava bereket. Naši dobri djedovi su učili Kur'an u pauzama teških fizičkih poslova. Minimum je bio sura El-Kehf petkom i sura Jasin uoči petka i ponedjeljka. Kur'an je sam po sebi bereket, blagoslovljen je i donosi bereket svakome ko se druži sa Kur'anom. Bereket Kur'ana ogleda se u njegovom pamćenju, primjeni, životu sa Kur'anom. Poslanik, alejhi selam, nam poručuje: Učite suru El-Bekare jer je njeno uzimanje bereket, a njeno ostavljanje je propast.
  • Učenje dove za bereket. Nije li i Isa, alejhi selam, kao dijete učio dovu Rabbu da ga učini blagoslovljenim. Dovu smo zapostavili. Poslanik, alejhi selam, nas uči kako da dova postane dio našeg svakodnevnog života. Kad smo zadnji put svoje dijete ispratili u školu s dovom da ga Uzvišeni Allah blagoslovi berektom. A mjesec redžeb je mjesec u kojem je Poslanik, alejhi selam, učio dovu da mu Allah podari bereket.
  • Osnova bereketa je halal hrana i halal zarada. Ovo je veoma važan aspekt bereketa. Jesti haram a očekivati da u njemu bude blagoslov ne može nikako zajedno.
  • Zahvaljivanje Uzvišenom Allahu na postojećim blagodatima. Sve dok smo nezadovoljni onim što imamo kako će nam Uzvišeni Allah dati u tome bereket. Naši preci su u svakoj prilici Uzvišenom Allahu upućivali riječi zahvale. Uzvišeni Allah kaže: Ako budete zahvalni, ja ću vam sigurno još više dati.
  • U jednom hadisi-kudsiji Uzvišeni kaže: Udijeli, o sine Ademov, pa ću i Ja tebi udijeliti.
  • Bereket je u ranom ustajanju. Poslanik, alejhi selam, je za nas učio dovu: Allahu podari bereket mome ummetu u ranim jutarnjim satima.
  • Bereket je u namazu i traženju oprosta. Poslanik, alejhi selam, je rekao: Ko bude ustrajan u traženju oprosta od Allaha, Allah će ga rasteretiti svake brige, naći će mu izlaz iz svake nevolje i opskrbit će ga odakle se i ne nada.

Gospodaru naš, podari nam bereket u našim životima i dobrim djelima!

Gospodaru naš, podari nam bereket u našim porodicama.

Gospodaru naš, podari nam bereket u onome čemu si nas podučio!

Gospodaru naš učini nas bereketnim gdje god da smo!

Uzvišeni Allahu podari nam bereket u redžebu i šabanu i podari nam da dočekamo ramazan.


Iz hutbe hafiza Merim-ef. Đulovića, imama džamije Gazi Turali-beg (Medžlis IZ Tuzla)