„A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći, i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta.“ (Et-Talak: 2 i 3.)

Riječ takvaluk znači: sačuvati, paziti na, osigurati, izbjeći, spriječiti, sačuvati se od…

Kada su ashabi upitali Božijeg Poslanika, s.a.v.s., šta je to što će najviše osoba uvesti u Džennet, Poslanik s.a.v.s., rekao je da je to takvaluk i lijepa ćud, a kada je upitan šta to ljude najviše odvodi u Džehennem on, s.a.v.s., rekao je da su to usta, jezik i spolni organ.

Ibnu-l-Kajjim Dževzi kaže: „Suprotstavljanjem strastima čovjek nastanjuje snagu u tijelu, mir u srcu i mjeru na jeziku.“

Neka ulema selefa isticala je: „Pobjednik svojih strasti je hrabriji od onoga koji sam osvoji tvrđavu.“

Upitan je Hasan Basri o njegovoj pobožnosti i takvaluku, pa je odgovorio da su tome doprinijela četiri razloga:

1. Znam da moju nafaku niko drugi neće potrošiti osim mene, zato mi je srce smireno;

2. Znam da moju obavezu niko drugi neće uraditi osim mene i zbog toga sam stalno zauzet;

3. Znam da me Allah, džellešanuhu, stalno promatra pa se stidim da me vidi u grijehu i

4. Znam da me smrt čeka, pa sam okupiran pripremama za susret sa mojim Gospodarom.