Nakon zimske pauze i privikavanja na ograničenja uslijed pandemije, izgradnja džamije i islamskog centra u Sapni je ponovo intenzivirana. Uz poštivanje preporuka o fizičkoj distanci, na objektu se svakodnevno vrše planirani građevinski radovi.

Ovih dana u toku su pripremni radovi na izgradnji šehidskog obilježja za područje Kamenice.

I radovi na izgradnji mesdžida u Jusićima teku planiranom dinamikom.
Izgradnja mesdžida sa munarom u Jusićima je započela pred sami ramazan. Mesdžid se gradi na zemljištu koje je uvakufio u Osmo Mustafić i njegova porodica. Dosadašnje radove su finasirale džematlije ovog mjesta.