Prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 1. muharrem 1442. hidžretske godine pada u četvrtak, 20. augusta 2020. godine.

Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara. Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, r.a., a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra – preseljenje Muhameda, s.a.v.s., i njegovih ashaba iz Mekke u Medinu.

Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, a.s. Muhamed, a.s., je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina, ili Jesrib kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik, s.a.v.s., je napustio noću svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.