Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Njemu se zahvaljujemo i od Njega pomoć i oprost tražimo. Neka je Njegov mir i blagoslov na Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve pravovjerne koji slijede njegov put.

Gospodaru naš, Stvoritelju nebesa i Zemlje, molimo Te za dobro za koje Te molio Tvoj poslanik Muhammed, a.s., a utječemo Ti se od zla od kojeg Ti se utjecao Tvoj poslanik Muhammed, a.s. Ti si onaj od Kojeg se traži pomoć i Tvoja pomoć je dovoljna. Samo su u Tebe snaga i moć.

Molimo Te, Gospodaru naš, da spustiš Svoj blagoslov, sigurnost i mir na sve nas, a posebno na stanovnike Gaze i Svete zemlje, da zavlada mir u nama i oko nas.

Plemeniti Allahu, Tebi ništa nije skriveno. Ti znaš sve naše slabosti i mahane. Ti si Milostiv, pa te molimo da pređeš preko mahana naših, da među nama probudiš iskru Tvoje upute i da nas ujediniš na zajedničkoj riječi. Podari nam poniznost, razboritost i strpljivost u spašavanju duša i ljudskih života.

Milostivi Gospodaru, pomozi one koji se na Tvom putu bore za mir među ljudima.

Molimo Te, Gospodaru naš, da se smiluješ žrtvama nasilja i nepravde, da ožalošćenima i bolesnima podariš utjehu i ozdravljenje; Ti si utočište protjeranim, ucvijeljenim i obespravljenim, pa im budi na pomoći.

Allahu naš, molimo te Tvojim lijepim imenima kojima Si Sebe nazvao u Svojoj knjizi, pomozi islam i muslimane u cijelom svijetu, podari opskrbu siromašnima, razveseli oči jetima, podari slobodu potlačenima i poniženima.

Bože naš, sačuvaj ovu našu zemlju od svakog zla. Sačuvaj od zla i sve zemlje svijeta. Učini da mir zavlada u srcima ljudi.

Gospodaru, molimo Te da nam podariš svako dobro, a sačuvaš svakog zla. Podari nam ljubav i slogu, a odstrani od nas neslogu, mržnju i zlobu.

Amin, ja Rabbel-alemin!