Uzvišen je Onaj Koji kaže: Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. (Et-Tevbe, 100) Neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda, alejhisselam, njegovu časnu porodicu i na plemenite ashabe.

Hazreti Hatidža je prva supruga Allahovog Poslanika, alejhisselam,  i prva osoba koja je posvjedočila njegovo poslanstvo i prihvatila vjeru islam.

Hazreti Hatidža je rođena u Meki. Bila je kći Huvejlidova. Njena porodica se smatrala jednom od najplementijih i najčasnijih porodica u cijeloj Arabiji. Zbog njenih sposobnosti i bogatstva, prozvali su je princezom plemena Kurejš i princezom Meke. Ali hazreti Hatidža je stekla i treće ime, zvali su je „Tahira“, što znači „Čista“. Ko joj je dodijelio titulu ˝Tahire˝? Nevjerovatno, ali su joj je dodijelili isti oni Arapi koji su bili poznati po svojoj oholosti, uobraženosti, taštini i šovinizmu. Bilo je to prvi put u historiji Arabije da su jednu ženu nazvali Princezom Meke i Tahirom.

Hazreti Hatidža je bila dobro odgojena djevojka. Bila je ugledna ličnost čak i u doba prije islama – u vrijeme neznanja. Ona je tražila osobu izuzetnog karaktera i produhovljenu ličnost, i tako je našla Muhammeda, alejhisselam, koji će spasiti svijet od nesreće i neznanja. Pozvala je Muhammeda i rekla: ˝O Muhammede, pošto sam uvidjela da si ti plemenit, povjerljiv, istinoljubiv i karakteran, želim da sklopim brak s tobom˝, a Muhammed, alejhisselam, je na taj brak pristao. Dakle, Čista se udala za najčišćeg i najpovjerljivijeg. Ovo je i poruka mladima koji trebaju sklapati brakove, da se toplo i ugodno porodično okrilje ne krije u materijalnim stvarima, nego u plemenitosti, povjerenju, moralu i istinoljubivosti.

Pošto je znala za uzvišeni cilj Poslanika i vjerovala u njega, sav svoj imetak je stavila njemu na raspolaganje. Rekla mu je: ˝Troši ga na širenje Božije vjere kako god smatraš da je ispravno.˝  Zato nam je hazreti Hatidža primjer kako svojim imetkom steći ugled i Božije zadovoljstvo na ahiretu.

Kada je Allahov poslanik Muhammed, alejhisselam, primio prvu objavu ˝Ikre˝, hazreti Hatidža je imala tu čast da je prvo kod nje došao i zatražio da ga pokrije pokrivačem. Gledala je svog voljenog muža kako od straha drhti ispod pokrivača. Tada mu je došlo umirenje od dragog Allaha, kroz riječi hazreti Hatidže koja bijaše nadahnuta da ga podsjeti na njegovu veliku dobrotu i čestitost, te da je nemoguće da ga, kao takvog, Bog prepusti bilo kakvoj zabludi i zlu.

Ako muslimanke traže sreću na ovom i spas na drugom svijetu, moraju biti upoznate s primjerom hazreti Hatidže, jedne od četiri najodabranije žene i majkom najodrabranije žene, hazreti Fatime.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhisselam, rekao: „Četiri najbolje žene na dunjaluku su: Merjem, kći Imranova, Asija, kći Muzahimova i žena Faraonova, Hatidža, kći Huvejlidova, i Fatima, kći Muhammedova.“

Buharija i Muslim bilježe predaju u kojoj se navodi da je jednom prilikom melek Džibril došao Poslaniku, alejhisselam, i tražio od njega da Hatidži prenese selame od Allaha Uzvišenog i da je obraduje dvorcem koji je za nju pripremljen u Džennetu.

Pogledajte ovu počast! Da Allah Uzvišeni osobi šalje selam, a ta osoba je hazreti Hatidža! I još joj šalje radosnu vijest da je za nju pripremljen dvorac u džennetu.  Zašto, zbog čega?

Zbog toga što je ona prva povjerovala Poslaniku, kada drugi nisu htjeli da vjeruju; zato što je potvrdila da Poslanik govori istinu, u vrijeme kada su ga mnogi u laž ugonili; pomogla je Poslanika svojim imetkom kada su to drugi odbili, i Allah je njoj i Poslaniku podario djecu, a nije s ostalim ženama.

Bračni odnos između Poslanika i hazreti Hatidže poruka je svima kako i na koji način treba živjeti u bračnom odnosu sa svojim supružnikom.

Hazreti Hatidža je u braku sa Poslanikom rodila šestero čestite djece: Kasima, Abdullaha, Zejneb, Rukajju, Ummu Kulsum i Fatimu. Ona je Poslanikova najdraža supruga. Poslanik, alejhisselam, mnogo je tugovao za Hatidžom kada je preselila na ahiret. Tugovali su i ostali muslimani. Stoga je 619. godina po miladu, godina u kojoj je hazreti Hatidža preselila na ahiret, prozvana ˝amul-huzni“, odnosno godina tuge.

Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si uistinu Onaj Koji mnogo daruje!  (Alu Imran, 8) Amin!


Emir-ef. Brašnjić