Medžlis Islamske zajednice Tuzla izdao je prvi broj mektebskog lista Mektebko.

List je sačinjen od radova polaznika tuzlanskih mekteba i učenika koji pohađaju Islamsku vjeronauku u tuzlanskim osnovnim školama. Tematski list obuhvata aktuelne teme, a sve iz pera učenika. Teme o kojima su djeca najviše pisala su domovina i ramazan iz čega se mogu prepoznati dvije posebne i velike ljubavi kod njih, a to su ljubav prema vjeri i našoj Bosni i Hercegovini.

Redakciju ovog lista čine djeca čiji radovi su objavljeni u prvom broju novina. Na tu listu se upisalo oko 30 polaznika mekteba i učenika. Savjet ovog lista čine imami, uposlenici Medžlisa i nastavnici Islamske vjeronauke koji su svojim vještinama i znanjem doprinijeli da list u ovoj formi ugleda svjetlo dana. Glavni urednik lista Mektebko je Eldin-ef. Mehmedović, imam Šehidske džamije.

Novine su štampane u tiražu od 6.000 primjeraka, a štampu potpisuje firma OFF-SET d.o.o. Tuzla. Novine se mogu nabaviti u tuzlanskim džamijama.

Poziv za učešće u narednom broj lista Mektebko je otvoren za sve zainteresovane učenike i polaznike mekteba. Radovi se mogu predati muallimima ili vjeroučiteljima, kao i na adresu Medžlisa Tuzla (Turali-begova 25 A, 75 000 Tuzla). Najbolji radovi će biti objavljeni na web stranici Medžlisa, pročitani na mektebskoj akakdemiji, a autori istih nagrađeni.