Savska – Atik džamija pripadala je tipu jednoprostornih džamija natkrivenih četvorovodnim krovom. Po nekim svojim karakteristikama, prvenstveno po koncepciji prostora i upotrebljenim građevinskim materijalima, vrlo je slična Atik džamiji u Bijeljini i Čaršijskoj džamiji u Tuzli.

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu do temelja je porušena 17. jula 1992.godine. Obnovljena je 2006. godine. Zajedno s haremom proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.


Fotografije i video: Mirza Hasanefendić

(www.bosnianexperience.com)