Bog Veličanstveni će na Sudnjem danu reći: „O čovječe! Bijah bolestan, a ti me ne obiđe!“ „O moj Gospodaru!“ -reči će čovjek – „kako da te obiđem kad si ti Gospodar svih svjetova?!“ „ A zar nisi saznao da se moj rob, taj i taj, razbolje, pa ga ti ne obiđe! Zar nisi znao, da si ga obišao, da bi Mene kod njega našao?! O čovječe! Ja od tebe zatražih hrane, a ti me ne nahrani!“ – „Gospodaru moj!“- reče čovjek -kako da te nahranim kad si ti Gospodar svih svjetova?!“ „A zar ne znaš“- reče Bog -„da je jedan moj štovatelj, taj i taj, od tebe zatražio da ga nahraniš, pa ga ti ne nahrani. Zar ne znaš, da si ga nahranio, da bi ti to kod mene našao?!“

„O čovječe!“ – reče Bog – „zatražio sam da me napojiš, pa me ti ne napoji!“ „Kako da te napojim“- reče čovjek – „kad si ti Gospodar svih svjetova?!“

„Od tebe je da ga napojiš tražio jedan moj rob, taj i taj, pa ga ti ne napoji. A da si ga napojio, to bi ti kod mene našao!“