„Da u Kur'anu nije objavljeno ništa drugo, osim nje, to bi bilo dovoljno ljudima. To je sura koja obuhvata sva kur'anska znanja.“ Ovako je o suri El-Asr, jednoj od najkraćih sura, govorio imam Šafija.

Tako Mi vremena,

čovjek je na gubitku, doista –

osim onih koji vjeruju i dobra djela čine,

i koji među se Istinu preporučuju,

i koji među se strpljenje preporučuju! (El-Asr 1-3)

Tako Mi vremena je ajet pred kojim vrlo često zastajemo. Sura El-Asr (Vrijeme) je jedna od najkraćih sura. Kratka kao što je i vrijeme kratko svakome od nas. Vrijeme je to koje neumitno prolazi, a Božije zaklinjanje u nama budi dodatni oprez i zapitanost kako tu blagodat koristimo. Naročito je to preispitivanje pojačano kada nastavimo čitati navedenu suru i vidimo da čovjek je na gubitku, doista.

To je alarm za vjernika. Vrijeme brzo prolazi a čovjeku je žao zbog toga. Insan pokušava da sabere sebe u tom vrtlogu koji juriša pored njega. Zabrinjavajuće je saznanje da je to bitka koja je unaprijed izgubljena. U toj borbi s vremenom ne možeš pobijediti.

Ali onda Uzvišeni Svojom milošću ogrće vrijeme i u narednom ajetu daje nam način, put, trasu kako da uspijemo i kako da vrijeme iskoristimo kao blagodat na najbolji mogući način.

Kur’an jasno naglašava da će svi ljudi u vrtlogu vremena biti izgubljeni, poraženi, gubitnici, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji među se Istinu preporučuju, i koji među se strpljenje preporučuju.

Dva plus dva je recept uspjeha u vremenu. Prva dva su vezana za pojedinca. Svaki rad na zajednici, društvu počinje radom na sebi. Nemoj druge uvjeravati, mijenjati, napadati dok sa sobom posao ne završiš. A rad na sebi počinje izgradnjom vjere unutar sebe. To je proces kojeg treba upotpuniti. I o tome nam Kur’an govori:

Beduini vele: “Vjerujemo mi!”

Ti reci: “Ne vjerujete! Nego recite: islam smo primili!” –

ali vjerovanje još nije ušlo u vaša srca! (El-Hudžurat, 14)

Ajet govori o potrebi rada na sebi. Jačajmo svoj iman jer je naš iman temelj, glavni stub, armatura na koju sve ostalo ide. Zato su naši dobri djedovi u svojim dovama molili da im Allah sačuva din i iman. Znali su oni dobro od čega sve počinje. Malo knjiga čitali, imali malo prilika o vjeri slušati, ali u životu su bili čvrste stijene imana.

Nakon toga ide drugi dio koji je važan za uspijeh a to su dobra djela. Treba posvjedočiti svoj iman. Valja svoj iman pokazati prema svemu. Dobra djela je pojam koji obuhvata širok spektar djelovanja. Iskoristi svaku priliku za dobro djelo. Jedino su dobra djela vječna, kako Kur’an kaže. Sve što steknemo od miliona, nekretnina, jahti, sve će ostati, za nas sve propasti, za nas ne važno biti. Jedan osmijeh prema svome komšiji, bratu, prijatelju može biti vredniji do svega jer je to dobro djelo koje ostaje vječno.

Čuvaj svoj iman i radi na njemu, redovno ga obnavljaj i čini ono što je dobro.

A onda idu dva recepta za uspijeh koji se vežu za zajednicu u kojoj boravimo. Da jedni drugima preporučujemo, da insistiramo, da promoviramo istinu i sabur.

Vjernik prvo uredi sebe, pa onda uređuje zajednicu u kojoj jeste. Prvi korak je izgradnja  prvog bedema i temelja zdrave zajednice – sebe.

Društva, narodi koji su ogrezli u podmetanjima, prevarama, lažnim optužbama je društvo koje neće uspjeti u jednom vremenu. Zato je važno da kao vjernici promoviramo, govorimo i radimo po istini. Na takav način gradimo društvo u kojem ćemo istinu cijeniti a svaku laž, prevaru, podmetanje, prezreti i jasno osuditi. Budimo od onih koji će tražiti da se iznosi istina, a sve one koji šire dezinformacije, lažne optužbe u svojim srcima osudimo.

Sljedeći korak je strpljenje. Sabur je pola vjere. To je njegova najbolja definicija.

Sura El-Asr nam nudi četiri koraka koji vode do spasa:

  • Vjera – temelj. Od vjere sve počinje.
  • Dobra djela – potvrda vjere.
  • Vjernik je uvijek uz istinu i pomaže drugom u istini. Nikad vjerniku nije prijatelj onaj koji širi ono što nije istina.
  • Sabur – ogledalo vjernika.

Gledajući suru kao cjelinu mufessiri kažu da sadrži potrebne principe za stvaranje zdravih nacija i civilizacija. Ti principi su: briga za vrijednost vremena, korištenje vremena za činjenje korisnih stvari, važnost zajedničkog rada.

Uzvišeni Allahu, molimo Te za bereket u vremenu.

Molimo Te učini nas svjesnim blagodati vremena.

Učini nas od onih koji će svoje vrijeme pravilno koristiti.

Molimo Te da nam vrijeme učiniš svjedokom za nas, a ne protiv nas.

Uputi nas i vodi Pravim putem.


Iz hutbe hafiza Merim-ef. Đulovića, imama džamije Gazi Turali-beg (Medžlis IZ Tuzla)