Poslanik, s.a.v.s., nas podsjeca da ćemo na Sudnjem danu biti pitani za četiri stvari: Niko se na Sudnjem danu neće moći pomjeriti sa svoga mjesta dok ne bude upitan za četvoro: u što je život potrošio, kako je mladost proveo, šta je primijenio od onoga što je naučio i kako je imetak stekao i u šta ga je potrošio! (Tirmizija)

Nema sumnje, da je uloga omladine u životu zajednice muslimana veoma važna. Ukoliko su oni na ispravnom putu, onda podižu ummet i šire vjeru, te u nju pozivaju, jer Allah im je dao tjelesnu i intelektualnu snagu kojom prevazilaze starije, iako su stariji u prednosti jer imaju više iskustva, međutim slabost njihovih tijela ne omogućava im da čine ono što čini jaka omladina.

Omladina iz reda ashaba, radijallahu anhum, imala je veliku ulogu u širenju vjere u smislu podučavanja Allahovoj vjeri i borbe na Njegovom putu.

Poslanik, s.a.v.s., je u svojim redovima imao uglavnom mlade ashabe. Najstariji od njih je bio Ebu Bekr, r.a., koji je u to vrijeme, kada je primio Islam, imao 38 godina, dok je Omer, r.a., od njega bio mladi deset godina. Alija, r.a., je imao osam godina. Zubejr ibn Avam je imao takoder oko deset godina. Bilal ibn Rebbah je bio mladić u naponu snage. Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Omer, Abdullah b. Amr b. El-As, Muaz b. Džebel, Zejd b. Sabit i drugi omladinci iz reda ashaba uzimali su korisno znanje sačuvali su ostavštinu Vjerovjesnika s.a.v.s., i drugima je dostavili. Njima se mogu priključiti i vođe poput Halida b. El-Velida, El-Musenna b. El-Haris eš-Šejbani i dr. Svi su oni bili jedan ummet, izvršili su svoj zadatak i odigrali veliku ulogu u služenju svojoj vjeri i ummetu. Oni su ispunjavali misiju prenošenja istine čovječanstvu. Poslanikova, s.a.v.s., omladina se osjećala i ponašala kao oni koji su poslati da prenose istinu ljudima, kao što Muhammed, a.s., kaže: Vi ste poslati kao oni koji olakšavaju, a ne kao oni koji otežavaju! (Buharija)

Tragovi ovog prvog društva i danas traju i trajat će, Allahovom dozvolom. Omladina u ovom vremenu je nasljednik omladine iz prvog vremena islama, ako lijepo postupaju prema sebi, ako poznaju njihov stepen i ako nose njihov emanet, dakle oni su nasljednici tih omladinaca iz prvih generacija. Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavijestio je da je jedan od sedmerice

koje će Allah staviti u Svoj hlad na Dan kada ne bude drugoga hlada osim Njegovog, mladić koji je odrastao u robovanju Allahu.


Mr. Aljo-ef. Cikotić

Predavanje održano 15. maja 2017. godine u Tuzli, na okruglom stolu pod nazivom „Mladi u džematu“