Medžlis Č E L I Ć
Broj džemata 12
Broj džamija 15
Broj mekteba 13
Drugi vakufski objekti 2 mesdžida i 1 tekija
Broj imama 12
Glavni imam Džemal-ef. Šadić
Predsjednik Izvršnog odbora Salih Karamović
Džemati
 1. Džihani
 2. Čaršija- Čelić
 3. Brdo
 4. Koraj
 5. Kovačevići
 6. Ratkovići
 7. Brnjik
 8. Vražići
 9. Velino Selo
 10. Nahvioci
 11. Donji Humci
 12. Gornji humci
O medžlisu Sedamdesetih godina dok je Čelić bio Općina imao je i svoj Odbor Islamske zajednice. Ukidanjem Općine i pripajanjem Loparama, ukida se i Odbor IZ-e i od tada do jula 1994. je u sastavu Odbora IZ-e Brčko.

Po okončanju rata, medžlis je sa svojim imamima i  džematlijama uspio obnoviti sve porušene i oštećene džamije, mektebe, stanove i druge objekte. Danas je medžlis bogatiji za dvije džamije, jedan mesdžid i jedan mekteb koji nisu bili prije rata i sve džamije kao i imamski stanovi imaju grijanja i klime, te svi džemati imaju opremljene mektebe i gasulhane.