Medžlis GRADAČAC
Broj džemata 30
Broj džamija 38
Broj mekteba 38
Drugi vakufski objekti Zgrada Murat-kapetanove medrese, vakufski stanovi za imame  u džematima
Broj imama 31
Glavni imam Nusret Kujraković
Predsjednik Izvršnog odbora Haso Omerović
Džemati

 

 

 

 

 

1.      Husejnija,

2.      Reuf-begova džamija,

3.      Svirac,

4.      Bukvara,

5.      Požarike,

6.      Vida I,

7.      Vida II,

8.      Sibovac-Omeragići,

9.      Rajska,

10.  Novalići,

11.  Lukavac G. donji džemat,

12.  Lukavac G. gornji džemat,

13.  Lukavac D. Pašin,

14.  Mahmut mahala,

15.  Brdo,

16.  Kamberi,

17.  Mionica centar,

18.  Krčevina,

19.  Toke – Čuste,

20.  Kerep,

21.  Jelovče selo,

22.  Zelinja donja,

23.  Zelinja srednja,

24.  Mediđa gornja,

25.  Mediđa srednja,

26.  Mediđa donja,

27.  Biberovo polje,

28.  Srnice gornje,

29.  Vučkovci donji,

30.  Vučkovci gornji

O medžlisu

 

Medžlis IZ-e Gradačac je nekada imao dvije medrese: Sviračku i Murat-kapetanovu medresu.

Najpoznatiji alimi: muderris Hasan-ef. Muslimović zv. Hadžiefendija, muftija hafiz Ahmed-ef. Mulaibrahimović-Svirac.

Najpoznatija vakifska porodica je begovska porodica Gradaščević.

Džamija Husejnija, kao i haremi Bukvare i Reuf-begove džamije su nacionalni spomenici BiH.